Aktuelt

Træning på den store MX bane er forbeholdt solo cykler. 


Træning lørdag den30 september 10 til 14 Obs der arbejdes fra 8.30 ved startbom mm.  


 Træning mandag den 25 kl 15 til 19  

Træning lørdag den 23 september er AFLYST PGA VAND 

 


 

Træning mandag den 18 september pga solnedgang trænes 15 til 19

 


 

Træning lørdag den 16 september 10-15

 


 

Træning mandag den 11 september 16-20


 Træning lørdag den 9 september 10-15.

 

 


 

Træning 2 og 3 september 10 til 15. Man er velkommen til at overnatte. Træning tillige mandag 4september 16 til 20.

 


 

Træning på MX banen mandag 21 august 16 til 20.  

 


 

Træning på MX banen lørdag 19 august.. 10-14 .


 Vi kan desværre ikke åbne i dag, banen kan ikke klargøres pga. vand

næste træning slås op når vi ved banen kan klargøres.

 


 

Grundet den megen regn lørdag er træningen søndag flyttet til kl. 12  

 


 

MX træning 12 og 13 august fra 9 til 14 Husk tilmelding i klubhus før træning, gælder både medlemmer og fremmede  

 


 

Træning mandag 7august 15-20 på MX banen for medlemmer  

 


 

BANEN ER LUKKET PGA. VAND. MELDING OM NÆSTE TRÆNING FØLGER.   


 

MX træning 31-7 kl 16-20. 5-8 kl 10-15. Søndag den 6-8 åbnes for alle kl 10-15.


 

Vi håber alle har en god ferie, vi forventer at træne igen 29 juli kl. 10 til 15.


 

Resten af juni ser træningskalenderen for MX i Kærby således ud. Lørdag 17. Kl. 13.30 Søndag 18. 10-15. For dem der har lyst er der fællesspisning lørdag og man kan overnatte til søndag. Mandag 19 juni lukket. 24-25/6 træningsweekend med fællesspisning. Lørdag. Træning lørdag 10-18 søndag 10-15. Mandag 26 juni lukket.

ps lørdag den 17 bliver der kørt Burning heartfestival om formiddagen.

Reglen om medlemskab gælder stadig.

----------------------

Tilmelding til FC 2023 forgår via www.bmck.dk husk senest 3 dage før den afdeling man ønsker at deltage i..


Grundet vi ikke må kører på helligdage er der i stedet træning fredag 2juni kl. 15-20 ligeledes træning lørdag den 3juni fra 10-15. Tag grill, mad og drikkevare med og sovepose med fredag så kan vi hygge, og sparre transporten. Reglen omkring medlemskab gælder stadig.

 ----------------------------------

Træning for medlemmer lørdag den27 maj 10-15

______________________

Træring for medlemmer lørdag 20 maj 10-15  vær opmærksom på at træning nu er for alle medlemmer af Fyens Motor Sport  

____________________

Træning mandag 15 maj 13-20 samme regel som lørdag mht medlems krav. Der arbejdes på e-track men vi skal bruge flagposter til det virker. 
--------------- 

11 Maj 2023 Tilladelse til ibrugtagning er i hus.

Der åbnes for MX træning for de af klubbens medlemmer som var medlem pr 9maj lørdag den 13 maj  mødetid kl. 9.00 og mandag den 15 tider for mandag følger  


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fyens Motor Sport.

 

Afholdes mandag den 27. februar 2023 i Den grønne boks, Kærbygårdevej, Kl. 19.00.

 

  1. 1.Valg af Dirigent
  2. 2.Hovedformandens beretning

 

Cross udvalgsformandens beretning

 

Trial udvalgsformandens beretning

 

Micro/Asfalt formandens beretning

 

  1. 3.Aflæggelse af regnskab
  2. 4.Fastsættelse af kontingent
  3. 5.Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 19. februar.

 

Bestyrelsen fremlægger Vedtægtsændringer, til afstemning.

 

  1. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer – John Klint, Morten Rasmussen og Andreas Mikkelsen.
  2. 7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  3. 8.Eventuelt. (Seneste nyt om anlægget)

 

Der vil som vanligt være, kolde og varme drikke, samt et stykke brød i pausen.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen


 


 


Velkommen til Fyens Motor Sport

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte klubben. Du finder under punktet "Bestyrelsen" til venstre navne og numre på de personer som er ansvarlige for de enkelte grene.