Aktuelt


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fyens Motor Sport.

Afholdes mandag den 27. februar 2023 i Den grønne boks, Kærbygårdevej, Kl. 19.00.

  1. 1.Valg af Dirigent
  2. 2.Hovedformandens beretning

Cross udvalgsformandens beretning

Trial udvalgsformandens beretning

Micro/Asfalt formandens beretning

  1. 3.Aflæggelse af regnskab
  2. 4.Fastsættelse af kontingent
  3. 5.Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 19. februar.

Bestyrelsen fremlægger Vedtægtsændringer, til afstemning.

  1. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer – John Klint, Morten Rasmussen og Andreas Mikkelsen.
  2. 7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  3. 8.Eventuelt. (Seneste nyt om anlægget)

Der vil som vanligt være, kolde og varme drikke, samt et stykke brød i pausen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen
Velkommen til Fyens Motor Sport

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte klubben. Du finder under punktet "Bestyrelsen" til venstre navne og numre på de personer som er ansvarlige for de enkelte grene.