Aktuelt

Tilmelding til FC 2023 forgår via www.bmck.dk husk senest 3 dage før den afdeling man ønsker at deltage i..


Grundet vi ikke må kører på helligdage er der i stedet træning fredag 2juni kl. 15-20 ligeledes træning lørdag den 3juni fra 10-15. Tag grill, mad og drikkevare med og sovepose med fredag så kan vi hygge, og sparre transporten. Reglen omkring medlemskab gælder stadig.

 ----------------------------------

Træning for medlemmer lørdag den27 maj 10-15

______________________

Træring for medlemmer lørdag 20 maj 10-15  vær opmærksom på at træning nu er for alle medlemmer af Fyens Motor Sport  

____________________

Træning mandag 15 maj 13-20 samme regel som lørdag mht medlems krav. Der arbejdes på e-track men vi skal bruge flagposter til det virker. 
--------------- 

11 Maj 2023 Tilladelse til ibrugtagning er i hus.

Der åbnes for MX træning for de af klubbens medlemmer som var medlem pr 9maj lørdag den 13 maj  mødetid kl. 9.00 og mandag den 15 tider for mandag følger  


 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fyens Motor Sport.

 

Afholdes mandag den 27. februar 2023 i Den grønne boks, Kærbygårdevej, Kl. 19.00.

 

  1. 1.Valg af Dirigent
  2. 2.Hovedformandens beretning

 

Cross udvalgsformandens beretning

 

Trial udvalgsformandens beretning

 

Micro/Asfalt formandens beretning

 

  1. 3.Aflæggelse af regnskab
  2. 4.Fastsættelse af kontingent
  3. 5.Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 19. februar.

 

Bestyrelsen fremlægger Vedtægtsændringer, til afstemning.

 

  1. 6.Valg af bestyrelsesmedlemmer – John Klint, Morten Rasmussen og Andreas Mikkelsen.
  2. 7.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  3. 8.Eventuelt. (Seneste nyt om anlægget)

 

Der vil som vanligt være, kolde og varme drikke, samt et stykke brød i pausen.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen


 


 


Velkommen til Fyens Motor Sport

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte klubben. Du finder under punktet "Bestyrelsen" til venstre navne og numre på de personer som er ansvarlige for de enkelte grene.