Arkiv 2022

Arkiv 2015-2022

 

 


Fælles Klubmesterskab 2022
”FYNS CUP reglement 2022

Deltager: Kun licensindehavere fra FMS, MCS og BMCK kan deltage.

Datoer: BMCK 7. juni - Broby Micro - Mini  OB Mødetid kl. 16.30

BMCK 14. juni - Broby Maxi A-B-C Mødetid kl. 16.30

FMS ? xxxx - FMS? Micro  Mini - Maxi Mødetid kl. 08.00

MCS 18. sept. - Svendborg Micro  Mini - Maxi Mødetid kl. 08.00

Klasser/Præmiering: Micro: 50 Begynder 3-6 år / laveffekt, C 50, B 50, C 80, B 80

Mini: Mini C 65, Mini C 85, Mini B 65, Mini B 85

Maxi: C 125 - C MX 1 - C MX 2 - Junior B 125 - B MX 1 - B MX 2

OB C Mix (36+/46+), OB B Mix (36+/46+), OB A Mix (36+/46+),
Veteran Mix (55+ A/B/C), MX A

Afdelinger: Hver klub afholder 1 eller 2 afdelinger bestående af 1 træning, samt 1 eller 2 heat.

Heatlængde: Micro: 10 min + 1 omg.

Mini 65  85. 15 min. eller 20 min. + 1 omg.

Maxi: 15 min. eller 20 min. + 1 omg.

Point: Mini-maxi: 25-22-20-18-16-15-14 osv. Alle heat er tællende.

Micro: 25-22-20-18-16-15-14 osv. Alle heat er tællende.

Ved pointlighed er antallet af 1. pladser afgørende, dernæst 2. pladser osv.

Præmier: 1, 2, 3 i alle klasser. Indkøbes af FMS, MCS og BMCK i fællesskab.

Der skal stilles til start i min. 3 heat i samme klasse for at opnå præmie.

I micro uddeles en medalje til dem som ikke opnår pokal.

Til bedste klub uddeles en vandrepokal.

Gebyr: Kr. 100,- pr. dag, som betales på dagen, de dage man deltager hos BMCK

(1 træning og 1 heat).

Kr. 150,- pr. dag, som betales på dagen, de dage man deltager hos MCS og FMS.

(1 træning og 2 heat).

Ved ekstern baneleje kan gebyr hæves til maksimalt 200 kr.

Tilmelding: Der skal tilmeldes senest 3 dage før den første afdeling man ønsker at deltage i.

Online tilmelding via
 www.bmck.dk
Når man tilmelder sig, er man automatisk tilmeldt de øvrige afdelinger, men man
betaler selvfølgelig kun for de dage man deltager! (se ovenfor).

Efteranmeldelser + 100 kr.

Klasseskift: Følger det man gør ved øvrige DMU løb.

Flagfolk: Klasserne flager for hinanden.

Øvrige officials: Den arrangerende klub har det overordnede ansvar for officials.

Samaritter: Den arrangerende klub sørger for samaritter.

 

Transponder: Der køres med transponder på både micro banen og på stor bane.
Transponder kan lejes for 100 kr. pr. dag.

Årets klub: Årets bedste klub findes efter sidste afd.

For hver klub tæller op til de 20 bedste placeringer i det samlede resultat, på tværs
af klasserne (hvis mindre end 20 kørere er tilmeldt fra en af klubberne, er antallet af
disse tilmeldte gældende for alle tre klubber).

1. pladser = 1 point

2. pladser = 2 point

3. pladser = 3 point

4. pladser = 4 point osv.

Årets klub bliver så den klub med færrest point.

Revideret den: 17.05.2022

 


13 Marts 2022

Der gøres opmærksom på at adgang til mødet kræver at der er betalt kontingent for 2022.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fyens Motor Sport.

Afholdes mandag den 28 marts 2022 i Kærby Mose, Kærbygårdevej, Kl. 19.00.

 • Valg af Dirigent

 • Hovedformandens beretning.

  Cross udvalgsformandens beretning

  Trial udvalgsformandens beretning

  Micro/Asfalt formandens beretning

 • Aflæggelse af regnskab

 • Fastsættelse af kontingent

 • Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 21 marts.

  Bestyrelsen fremlægger forslag til og godkendelse af vedtægtsændringer

 • Valg til forretningsudvalg, på valg forretningsfører Lasse Rasmussen

 • Valg til sportsudvalgsformænd, Trial Jesper Antonsen, Asfalt/Micro Jonas Mikkelsen

 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 • Eventuelt. (Seneste nyt om anlægget)

  Fyens Motor Sport glæder sig til at se jer. Pga. Sygdom er Hovedformanden ikke tilstede (beretning vedhæftet)

  Med venlig hilsen Bestyrelsen

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fyens Motor Sport.

  Afholdes om nødvendigt mandag den 28 marts 2022 i Kærby mose.

 • For godkendelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af afgivne stemmer på ordinær generalforsamling, samt mindst 25% af medlemmerne er fremmødt. Hvis disse punkter ikke opfyldes indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 28 marts 2022, hvor vedtagelse kan ske ved simpelt flertal, uden hensyntagen til antal fremmødte.

  Med venlig hilsen Bestyrelsen.

 


9 November 2021

Familien Pedersen vil gerne takke for fremmøde og de mange fine blomster ved Irma´s bisættelsen.

Det varmede at se så mange, og selvom det var en sorgens dag, vil den blive husket sammen med de mange minder Irma har været med til at skabe.

Med venlig hilsen Familien.


 17 August 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fyens Motor Sport.

Afholdes mandag den 6 september 2021 i Kærby Mose, Kærbygårdevej, Kl. 19.00.

 1. Valg af Dirigent

 2. Hovedformandens beretning

  Cross udvalgsformandens beretning

  Trial udvalgsformandens beretning

  Micro/Asfalt formandens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 30 august.

 6. Valg til forretningsudvalg, på valg Hovedformand Lars-Bo Rasmussen.

 7. Valg til sportsudvalgsformænd, MX formand Morten J Rasmussen, Menigt Andreas Mikkelsen.

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt. (Seneste nyt om anlægget)

Fyens Motor Sport glæder sig til at se jer, Pga. forsamlings restriktioner afholdes generalforsamlingen 2021 først nu.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


Med ønske om god sommerferie til alle vil bestyrelsen her komme med en opdatering.

Hen over foråret har der været gang i en masse, mest på skrivebordsbasis. Bestyrelsen har haft god hjælp fra Svend Conrad til kontakten med kommunen i samarbejde med Steen Fredsøe. Som det sikkert er mange af jer bekendt har Odense kommune vedkendt sig sin del af de problemer vi står i. De har så til gengæld også været med os, både politisk samt på embedsmands niveau, som har gjort at vi i første omgang fik tildelt en lille million til at betale for nye rapporter, siden hen er FMS fornyeligt blevet tildelt en ekstra bevilling på godt 300,000,- som skal være med til at dække de omkostninger der er opstået i forbindelse med det arbejde der er krævet for at kunne opnå en ny godkendelse, således vi igen kan bruge anlægget.

Igennem hele processen er der kommet nye klager fra de få mennesker som ikke mener vi skal være i Kærby, mange af dem er blankt blevet afvist, men som det også fremgår i pressen vil de blive ved. Derfor er det vigtigt vi ikke springer over nogen steder og det giver ekstra lang behandlings tid. Vi er alle blevet klogere af alt dette. Vi har haft advokatbistand på, men det gav ikke udsigt til nogen genvej. Vi føler os uretfærdigt behandlet, men som det ser ud pt. må vi vente på de forskellige rapporter som ikke kun omfatter stor vandsalamender, men en lang række andre padder, tudser og nu også flagermus mfl. Det er ikke sikkert det har nogen indflydelse på godkendelserne, men det skal undersøges og som sagt er det kun fakta som tæller.

Bestyrelsen skal være de første til at beklage hvis medlemmerne ikke føler de har fået information om hvordan det står til i klubben, men vi har ventet på udmeldinger omkring vores økonomiske situation, den er nu rimeligt afklaret og vi vil igen takke for opbakningen i indsamlingerne.

Som tingene står lige nu kan vi desværre ikke sætte dato på genopstart af anlægget, men føler at vi stadig har medlemmernes opbakning, vi mødes jo heldigvis stadig på de andre baner og det er blevet til mange lange snakke om FMS. På medlemssiden halter vi lidt efter i forhold til sidste år, en del af dette er også pga. Corona, men vi er stadig åben for nye medlemmer, og vi kan se at der stadig tikker nye ind.

FMS er stadig en stor spiller i DMU regi, og især Trial har vist en solid fremgang, de har ikke været så ramt af Corona som MX og Asfalt sporten.

Der følger om kort tid indkaldelse til generalforsamling, her har vi også været lagt død pga. forsamlings forbuddet, vi er jo kendt for at være mange, og vi vil gerne have at dem der har lyst kan komme med.

Igen, God sommer og hold øje med hjemmeside, Facebook og din mail.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.


Juni 2021

Skulle du have lyst til at mødes med klubkammerater til Sct Hans er der åben på Kærby Mose fra kl 18 onsdag den 23 juni, man medbringer selv grill, mad og drikke.. Bålet tændes ca kl 20..

Det er længe siden vi har skrevet noget om projektet, dette skyldes alene at vi står i et vadested hvor vi intet kan gøre, men du skal ikke være i tvivl om at der arbejdes på sagen. Sweco er igang med miljø og planer for hvordan vi kommer videre. Når der kommer rigtigt nyt får i selvfølgelig besked.


 14. Marts

Fyens Motor Sport har brug for din hjælp. 

Vi står foran et kæmpe arbejde med anden omgang, af godkendelse af vores nye lokation i Fraugde Kærby.

Det koster både mange arbejdstimer, men desværre også rigtig mange penge. Vi samler derfor ind til projektet. 

Herunder finder I et direkte link til vores indsamling.

Mange tusind tak for jeres store opbaking ind til nu.

https://dk.sponsor.me/FyensMotorSport


9 Februar

Indkaldelse til Generalforsamling i Fyens Motor Sport 2021.

Vedtægterne siger at Ordinær Generalforsamling skal afholde i februar, men pga. Corona situationen kan den ikke afholdes før senere på året.

Uagtet vedtægterne er situationen det der kaldes nødret, hvorfor dagsorden ligeledes først udsendes sammen med indkaldelsen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen.


3 Februar

Det er muligt der er Corona, kedelige afgørelser fra planklagenævn, sne og frost, men Motor Sportcenter Fyn, Asfalt Sport Fyn og Fyens Motor Sport ligger på ingen måde stille. Der arbejdes på højtryk for at Centeret kan komme i gang igen. Der har været afholdt en række møder i denne uge, både med embedsfolk og politikere fra kommunen.

Som de opmærksomme sikkert har set i medierne, er en række tiltag nødvendige for at vi igen kan optage aktiviteterne, det er disse tiltag vi arbejder på højtryk for at få sat i gang. Der bliver en række opgaver som vi selv kan klare, så hold dig orienteret om hvornår vi kalder på dig.


22 Januar

Som noget nyt er der nu 3 muligheder for medlemsskab som alle tegnes via dmusport.dk. På forsiden af dmusport klikker man på medlemsskab, vælger fyens motor sport og herefter kategori. 1 medlem som stammedlem. 2 medlem med anden stamklub. Disse koster 550,- pr år. 3 Støttemedlem 100,- pr år, dette giver ikke adgang til til træning.


29 December

 MCF og FMS har i dag haft en snak med Odense Kommune vedr. afgørelsen fra Planklagenævnet. Vi har drøftet forskellige tilgange til løsning af sagen. Vi er overbeviste om, at vi kan løse problematikkerne, og at vi i overskuelig fremtid og inden sæsonstart er klar til at genoptage Motorsportscenterets aktiviteter. Sagen bærer præg af manglende kommunikation fra skrivebord til skrivebord. Vi har etableret alle de foranstaltninger, som Planklagenævnet påpeger i deres afgørelse. Det er dejligt at føle jeres opbakning, den har vi brug for. Vi opfordrer til at holde den gode tone i debatten.

Igen et ønske om et godt Nytår til alle.


 23 December

Vi takker for de mange henvendelser og den store interesse, der har været for Motorsport Center Fyn i kølvandet på Odense Kommunes pressemeddelelse d. 22/12-20.
Denne vedrører Planklagenævnets afgørelse i en klagesag mod Odense Kommune, der omhandler miljørapporten, lokalplanen og plangrundlaget fra 2017, der ligger til grund for motorsportcenterets eksistens i Kærby Mose.
Sagens omdrejningspunkt omhandler beskyttelse af stor vandsalamander.
Ved anlæggelse af motorsportsanlægget ER der lavet afværgeforanstaltninger til beskyttelse og sikring af artens spredningsmuligheder i området.
Følgende foranstaltninger ER etableret:
- Paddehegn
- Faunapassage under asfaltbanen, der fungerer som vandringstunnel
- Erstatningssø
- Habitatklynger
Information om dette er tidligere kommunikeret på mail til Odense Kommune. Disse oplysninger er beklageligvis IKKE videregivet til Planklagenævnet, der herefter træffer en afgørelse på et forkert grundlag.
Derudover forekommer der en række andre klagepunkter i afgørelsen, hvor Planklagenævnet tydeligvis ikke besidder de rette informantioner for at træffe afgørelse.
Bekymring om saltning på baneanlægget. Det skal understreges at der på intet tidspunkt bliver saltet på nogen af de tre anlagte baner på anlægget. Salt er ødelæggende for motorsportskøretøjer og bruges derfor på INTET tidspunkt af året.
Vi håber derfor på at Odense Kommune hurtigst muligt kan få tilvejebragt oplysningerne overfor Planklagenævnet.
Vi takker endnu engang for jeres støtte og tanker. Vi ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 22 December

Fyens Motor Sport ønsker alle en Glædelig jul samt et Godt nytåt.

Julecykelløbet 2020 er pga de gældende restriktioner aflyst.


7 December 2020

Kommunen har dd. meddelt at Gymnastiksalen ikke må benyttes før tidligst 3 januar 2021.


 7 December 2020

Hej alle,
Hermed status på Kærby Mose.
Jeg har været på MX banen i dag og det ser stadig ikke for godt ud.
Det fugtige vejr gør at det ikke giver mening at træne pt.
Derfor vil banen som udgangspunkt være lukket resten af 2020.
Skulle vejret slå om i mere tøring så kan vi hurtig ændre denne status.
Micro er velkommen til stadig at lørdags træne, dog er der helt lukket 26. December.
Der er stadig åbent hos MCF så tag bare derud og gå en tur eller kør en gang gokart.MVH/MX formand Morten.

25 September 2020

PGA de seneste udmeldinger vedr. Corona er det pt ikke muligt at besøge MX banen i Kærby som tilskurer, der er kun åben for tilmeldte ( 1 kører/1 hjælper )


 17 September 2020 

Så er det igen ved at være tid til gymnastik, som vanligt på Sct. Hans skole på hjørnet af Egebæksvej og Skibhusvej. MEN så stopper det vanlige, vi er pålagt en række Covid/19 restriktioner.

 For det første kan man ikke bruge P pladserne ved skolen, men man skal parkere på sidevejene, dernæst er omklædning og bad ikke tilladt, altså skal man møde omklædt, man skal ind ved den første trappe i skolegården, men når man skal ud foregår det via bagtrappen, således man ikke møde nogen på trapperne, hverken når man kommer eller går.

 I første omgang er det kun for medlemmer af FMS da der højest må være 26 i salen, når vi kommer rigtigt i gang vil Jørgen Blacha følge op sammen med mig, det er muligt der skal andre løsninger til, men nu starter vi og så må vi se.

 Træningen starter tirsdag den 6 oktober kl. 19-21.

 Vel mødt/Blacha/FMS


 16 juli 2020

Efter aftale med Odense kommune bekendtgøres det herved at Fyens Motor Sport afvikler lukkede motocross trænings arrangementer følgende dage for klubbens medlemmer. 1 og 2 August. 5 og 6 September samt 17 Oktober.


12 juni 2020

Kære alle. På tirsdag den 16 juni skal Lasse og jeg mødes med kommunens folk og overdrage nøgler mm.

Det betyder at det så endegyldigt er slut. Derfor skal vi have klubhuset tømt for de sidste ting, det gør vi på søndag den 14 juni, skulle der være nogen der gider hjælpe og få et sidste ”trip” inden der lukkes og slukkes mødes vi kl. 9 og nogle timer frem.

Skulle der være nogen som jeg ikke kontakter som har nøgler til Højbjerg, ” har kun styr på dem jeg har noteret efter jeg blev formand” må de gerne afleverer dem, enten på Højbjerg på søndag eller i Kærby.

Håber vi ses til et par hyggelige sidste arbejdstimer på Bjerget.


26 April 2020

Vi er nu kommet igang på nedsat blus med MX i Kærby. Der er en lang række restrektioner som skal følges og de opdateres løbende. Skulle du ikke bruge facebook, hvor opdateringerne og regler for træning osv. lægges op, kan du kontakte Morten på 21409219 for information, PGA de regler som vi skal følge er der begrænsning på antal af deltagere til træning, og dette styres via opslag på den lukkede gruppe Fyensmotorsport-medlemsgruppen på facebook. vi ser det desværre som vores eneste mulighed for at ingen skal kører forgæves, når det tilladte antal er mødt bliver porten låst. Der er kun adgang til anlægget for dem som er registreret som deltagere i træningen samt en mekaniker pr. kører

MVH Bestyrelsen.


30 Marts 2020

En lille opdatering, FMS følger de anbefalinger som DMU udstikker, lige ledes følger vi i klubben nøje med i udviklingen og forsøger at være på forkant med hvad skal ske. Classic Trial udvalget i FMS har besluttet at aflyse Fionia Classic 2020 som skulle afholdes 9/10 maj.


11 Marts 2020

Den ellers planlagte åbning i Kærby Mose 21 Marts er desværre aflyst pga. opfordringen til at aflyse større forsamlinger fra myndighedernes side. Der følger opdatering når vi har nyt.

29 februar 2020

Et nyt kapitel i historien om Danmarks ældste Motor klub er ved at blive til virkelighed. Odense kommune og Fyens Motor Sport har nu underskrevet det længe ventede Magelæg, som betyder at Fyens Motor Sport overdrager Højbjergvej 121 til Odense kommune og i stedet bliver ejere af Kærbygårdevej 25 5220 Odense SØ. De 60.000 kvadratmeter i Højbjerg som klubben købte i 1952/53 er nu konverteret til 134.000 kvadratmeter i Kærby Mose, som efter flere tusind timers frivilligt arbejde og en kæmpe indsats fra eksterne partnere begynder at tage form, for at ende med at bliver Danmarks nyeste og mest moderne motorsportsanlæg, for både jord og asfaltsport.

Steen Fredsøe Sørensen og bestyrelsen begyndte tilbage i 2011 at finde vej gennem junglen af krav, muligheder og ikke mindst vilje hos diverse myndigheder. I starten var der stor skepsis hos kommunen, da vi forelagde et projekt på jord i Kærby som kommunen ejede, men med tiden blev skepsis vendt til ”okay de mener det” og ved flere lejligheder blev dele af projektet godkendt i byrådet, hvilket i dag gør det muligt at stå med et resultatet som mange troede var umuligt.

Vi glæder os til i nærmeste fremtid at kunne slå dørene op og byde motorsports interesserede og nysgerrige velkommen. 


Husk det er i morgen den 17 februar der er generalforsamling kl 19 i ”den grønne boks” Kærby Mose.

Husk ligeledes at have betalt kontingent via www. dmusport.dk , hvilket er adgangskravet til stemmeret.


GF indkaldelse 202022 januar 2020

Husk at få betalt kontingent hvis du vil være sikker på at få motorbladet, link til betaling kan ses i indlæg af 31 december


10 januar 2020

Sidste udkald - https://dmusport.dk/kom-til-foraeldreworkshop/ som afholdes mandag den 13 i Kærby, giv mig sms besked på 23238491 senest i dag, så melder jeg jer til / Lars-Bo


7 januar 2020

Husk at sætte kryds i kalenderen 17 februar, her afholdes ordinær generalforsamling i Kærby, dagsorden følger senere.


 3 januar 2020

Så er juleferien slut. Lørdag den 11 januar er der lukket for træning, til gengæld er der brug for din hjælp, der skal trækkes kabler på hele bane området, og der skal bruges mange folk. Vi mødes kl. 8 til kaffe og brød og her vil vi sætte hold på til hvem der gør hvad. Vi har brugt de sidste par weekender på at få de sidste rør i jorden, så nu skal vi have trukket strøm og net kabler til kameraer, sprinklere mm.

Smid lige en besked her om du kommer, af hensyn til brød osv. ser du dette på hjemmesiden så send evt. en sms på 23238491.


 31 december 2019

https://shop.dmusport.dk/ her kan du indløse klubkontingent når vi skriver januar 2020. Husk licensen udløber 31-12 altså skal du sørge for at få fornyet dit licens inden du kan træne i det nye år.

Godt nytår alle sammen.


 25 december 2019

Julecykelløb som bliver afholdt i morgen 26 december KL 10 i Kærby Mose byder i år på to klasser, en løbe og en cykel klasse. Når vi ser hvem og hvor mange der kommer, aftaler vi distancen.

Hvis vi er heldige er der nok en gang suppe når vi er klar til det.


 24 december 2019 

Fyens Motor Sport ønsker alle en Glædelig jul samt et Godt nytår.

Først i det nye år kommer en række vigtige datoer, så hold øje med hjemmeside og facebook.


18 december 2019

Jo, det er ganske vist. Den 26 december kl 10 mødes vi i Kærby Mose til endnu et julecykelløb.

Du medbringer cykel og godt humør og bestyrelsen finder på et eller andet, lad dig overraske og få dig rørt inden Nytårsaften. Hvis alt går vel kan du sikkert også nå endnu en julefrokost, vi plejer at være i mål lige over middag.


 November.

Vi må desværre indse at vejret ikke er med os, men vi har valgt at bruge tiden til forbedringer på MX banen og så snart den kan tåle at blive brugt uden det kræver en krig af tid at klargøre den igen vil der kunne køres, følg derfor med på div. Opslag.

Arbejdet fortsætter dog ufortrødent, der bygges på maskinhal, dræn på og ved banen mm.

Der har været afholdt DMU klubleder konference og her stillede FMS igen med et stort hold. Et skulderklap faldt der da også af da Lars-Bo blev udnævnt til Årets Ildsjæl.

Også et træningslederkursus er afholdt hos FMS med deltagelse af over 30 m/k fra forskellige klubber i syd Danmark, størstedelen fra FMS, så nu er vi dækket godt ind på den post, hvilket så igen vil sige at den enkelte ikke skal stå med så mange træningslederjob.

FMS´s bestyrelse og Motorsportscenter Fyn arbejder løbende på samarbejdsaftalen, der sker småjusteringer hele tiden, altså hvem der gør hvad når anlægget står helt færdigt. Dette arbejde forventes færdiggjort inden generalforsamlingen i februar. Overordnet er aftalen på plads, men begge parter kommer med input som skal skrives i kontrakten, det kan være fordelingsnøglen på elregningen på fællesarealer osv.

Vi kalder snart på jer igen, når vi har brug for det.


18. oktober

Hej alle.
Vi må desværre indse at banen ikke bliver farbar til imorgen. Og heller ikke de næste par dage. Den er helt bundløs og vi vil ikke kunne gøre noget med maskinerne.
Heatene vil ikke blive kørt på et senere tidspunkt. Der er derfor stadig præmieoverrækkelse imorgen aften til Klubfesten https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tcf/1/16/1f920.png";);">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png";);">????
Mvh. Banefolk og bestyrelsen.


 8. oktober

FMS invitere til klubfest https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tcf/1/16/1f920.png";);">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t6d/1/16/1f973.png";);">????
Festen kommer til at foregå d. 19/10-19, samme dag som sidste afd. af MX KM.

Mødetid 18.30-19.00
Start kl. 19.00
Præmieoverrækkelse af MX KM ca. 21.00

Tilmeldingsgebyr, fællesspisning 130,-

Medbring egen drikkelse.
Bestyrelsen står for musik, al service, isterninger.

Tilmelding foregår til Lasse Lynggaard Rasmussen. Senest d. 11-10-19.
Betaling på mobilepay 28733528, husk navn på deltagere.
Har man sorte penge, kan man betale på dagen til klubmesterskab. Blot husk at få meldt til, så maden kan blive bestilt, og borde kan blive dækket op.

Festen slutter når vi ikke kan mere.
Der vil være åbent for overnatning.

Velmødt til en hyggelig aften.
Knald i røret, FMS https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc3/1/16/1f4a8.png";);">????7 Oktober 2019

Husk finalerne i MX KM køres 19 oktober i Kærby, mødetid kl 9.00. Husk tilmelding til klubfesten afgives til Lasse.


7 Oktober 2019

Kalenderen siger oktober, det betyder gymnastik på Sct. Hans skole, ligger på hjørnet af Egebæksvej og Skibhusvej i Odense, så find konditøj og godt humør frem, Jørgen Blacha er klar hvis du er. Det foregår tirsdag fra 19 til 21 og næste gang er 8 oktober.


27 September 2019

Sæson 2019 går på held, et år hvor der er skrevet historie i mere end en forstand. Fyens Motor Sport er ved at være i mål med Kærby Mose banen, nok så vigtigt er dog også at FMS 22 september for første gang siden 1958 (Ejvind Hansen) fik en Dansk mester i kongeklassen A MX 1, nemlig Stefan Kjer Olsen. Lørdag den 21 vandt Marcus Bobbi Petersen DM i B MX 2, disse sammen med alle de andre resultater, vidner om at FMS er en klub som trods alle odds har formået at holde gang i det sportslig, Trial og Asfalt aktive er ligeledes sammen med Crosskørerne med til fodre DMU med ledere på alle plan.

Som Formand må man knibe sig i armen og mærke efter, hvis ikke medlemmerne, unge som ældre lagde deres fritid i FMS, var vi ikke i live på sammen måde som nu. Der lyder også mange rosende ord til medlemmerne fra folk rundt om sporten.

Når vi er helt i mål med 2019 og går ind i 20, er vi langtfra færdige med projekterne, men troen på at det lykkedes lever i bedste velgående, god vind til alle med resten af sæsonen.


23 August 2019

Hej alle. 
Så er det tid til at sætte kryds i kalenderen. 
Lørdag d. 19. Oktober afvikler vi de sidste 2 heat af MX KM19. Bagefter holder vi klubfesten med start klokken 19.00 som altid. I år har jeg leget med ideen om at det skal være med tilmelding og fællesspisning, samt udskænkning af fadøl og sodavand. 
Der vil komme mere op når det hele er på plads. 
Bestyrelsen FMS, Lasse


5 August 2019 

Fyens Motor Sport status opdatering.

Lørdag den 3 august kl 10.00 trillede formanden som den første ind på den nye bane, en bane som vi har kæmpet for siden Højbjergbanen lukkede for ugentlig træning i 1993.

Det nye anlæg i Kærby Mose er langt fra færdigt og det er derfor også kun medlemmer af FMS der har mulighed for at træne, den tilladelse der ligger er med en lang række forbehold, dog med de nødvendige ting på plads, så det er lovligt. Vi glæder os til den dag vi kan byde alle med motorsport i blodet velkommen. Bestyrelsen har i samråd med projektleder Steen Fredsøe truffet denne beslutning fordi der som sagt er langt igen før anlægget står færdigt og vi er ikke klar til det store ryg ind, bla. er der begrænsning på antallet på banen, og at skulle starte med at nogen kører forgæves vil være ærgerligt.

Så snart vi er klar, vil vi skrive mere herom, FMS håber på forståelse for denne beslutning.

Med venlig hilsen fra en glad og meget stolt formand / Lars-Bo

Ps husk at Fyns Cup finalerne køres i Svendborg søndag den 11 august for alle klasser.


29 maj 2019

Nu da det ikke længere er et håb men en realitet med vores nye Moto Cross Bane i Kærby Mose vil det glæde Bestyrelsen og Steen Fredsøe at se så mange klub medlemmer som muligt til en fremvisning og en snak om hvordan kommer vi hurtigst i ”MÅL”

 

Mandag d. 3 Juni kl. 19.00 på anlæget i Kærby Mose.

 

Klubben vil være vært for en lille forfriskning.

Tag gerne en masse mennesker med som kunne være interesseret i Motor sport eller måske bare være villig til at hjælpe en ven med at få Motorbanen klar så hurtigt som mulig så Han el. Hun kan komme ud at dyrke deres sport A.S.A.P….

 

 

Vel Mødt Bestyrelsen for Fyens Motor Sport.


6 maj 2019

Husk at 7 maj er sidste dag med frist 1 til St bededagsløbet 17 maj på Yamaha park, skal du ikke kører må du gerne hjælpe, henvendelse til Morten MX


7 Februar 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fyens Moto Sport.

Afholdes mandag den 25 februar 2019 i Kærby Mose, Kærbygårdevej 15, Kl. 19.00

 1. Valg af Dirigent

 2. Hovedformandens beretning

  Cross udvalgsformandens beretning

  Trial udvalgsformandens beretning

  Micro/Asfalt formandens beretning

 3. Aflæggelse af regnskab

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 18 feb.

 6. Valg til forretningsudvalg, Vibeke ønsker ikke genvalg (kassere)

 7. Valg til sportsudvalgsformænd, Lasse (MX) og Morten (menigt) ønsker genvalg

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 9. Eventuelt.

Fyens Motor Sport glæder sig til at se jer i nye omgivelser, det nye anlæg er langtfra færdigt, men dog kan dette års generalforsamling afholdes i Kærby Mose, som fremover bliver klubbens faste adresse.

Klubben håber på fortsat opbakning fra såvel nuværende, tidligere og selvfølgelig nye medlemmer, husk derfor at få betalt kontingent.

Skulle der være nogen som går med ideer, så kom endelig med dem som forslag.

Med venlig hilsen FMS/Lars-Bo


1 Januar 2019

Håber alle kom godt ind i det nye år, kontingent for 2019 samt licens kan nu løses via http://dmusport.dk/services/klubmedlemskab/


30 December 2018

FMS ønsker alle Godt Nytår, i starten af det nye år vil der komme nyt fra klubben om de ting der rodes med her i vinter.


23 December

Fyens Motor Sport ønsker alle en Glædelig Jul. Husk at det nok er sidste gang at Julecykelløbet afvikles med start på Højbjerg kl. 10 den 26 december.


24 November 2018

Så nærmer vi os julen og de traditioner der følger med. Også i FMS er der jo gode gamle ritualer der skal holdes i hævd. 1 lørdag i december afholdes Herrejulefrokost, vi tager chancen igen og ser stort på kønsdiskrimination, adgangskrav, du er mand, fyldt 25 og har en eller anden tilknytning til FMS, så mød op i klubhuset kl. 19. 1 december og medbring det du ønsker at spise og drikke, samt en ti krone til kassen.

26 december kl. 10 skydes årets sidste arrangement i gang, nemlig Julecykelløbet 2018, pump cyklen og få et par hyggelige timer sammen med alle os andre, som nok også har spist for meget, for det famøse gebyr på 20,- vil der være suppe mm. når vi er i mål (plejer at kunne være færdige kl. 12.30- 13.00)

Uden at kunne vide det 100 %, er det måske sidste gang vi skal afvikle disse arrangementer fra vores elskede Højbjerg.


25 oktober 2018

Husk det er på lørdag den 27 årets klub/præmiefest afholdes i klubhuset kl. 19.00, du/i medbringer mad og drikke til eget forbrug, og selvfølgelig godt humør


 6 Oktober 2018

Frem til slut Marts 2019 er der hver tirsdag fra 19 til 21 mulighed for sammen med dine klubkammerater at holde formen vedlige (dog ikke i skoleferier) Sted; Sct.Hans skole Odense C (hjørnet af Egebæksvej og Skibhusvej) Jørgen Blacha står klar og det er ikke kun for MX, alle medlemmer er velkomne.


  22 September 2018

Årets klubfest afholdes 27 oktober i klubhuset kl. 19, mere herom senere, men nu har i datoen.


 22 September 2018

KM resultater for 2018 ses under Motocross. Det bliver rart når vi får vores egen bane, så vi kan få alle med.


 7 September 2018

Med stærk anbefaling fra Ian (Kolding), har vi valgt at flytte finalerne i FC18 til næste søndag d. 16-09-18. Det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at køre rundt på banen. Det vil heller ikke være fair over for hverken Kolding eller alle jer kørere at tvinge løbet igennem.


Vi håber på forståelse overfor Fyensmotorsports beslutning i samråd med de resterende fynske klubber.

Velmødt næste søndag til en god omgang race.


 26 Maj 2018

Vi har lavet en lukket facebook gruppe kun for medlemmer af FMS "Fyens Motor Sport Medlemsgruppe" Du skal godkendes når du har søgt medlemsskab, vi opdatere så ofte som muligt.


 11 Maj 2018

Opdatering.

Kommunen er nu i gang med at byggemodne arealet ved Kærby Mose, vi venter nu bare på at komme, sådan rigtigt i gang. På aktivsiden, sker der en masse, allerede her den 12 og 13 maj afholdes de Fionia Classic Trial hos Nels Ole (Skallebølle/Radby) MX er også godt i gang, og første afdeling af MX KM 2018 køres på Yamaha park i Svendborg 23 maj (tjek kalender)

Der bliver også trillet lidt på asfalt, på det område går vi med en drøm om at den nye bane vil give en medlems fremgang, både hos os, men også i det hele taget.

I er altid velkomne til at stille spørgsmål, samt følge med her og på ”ja tak til ny motocrossbane på Fyn” ellers tag gerne fat i dem fra bestyrelsen, når i møder dem rundt omkring.


18 April 2018

I dag er en lykkens dag, den sidste afgørelse omkring Kærby Mose faldt ud til vores fordel, det vil sige at vi kan gå i gang med banebyggeriet. Følg med her og på Ja tak til ny motocrossbane på fyn


 15 April 2018.

Kalender opdateret. Husk tilmelding til FC https://www.bmck.dk/Fyns-Cup


 27 Februar 2018

Generalforsamlingen blev mandag aften det tilløbsstykke som vi håbede, knapt 70 fremmødte i alt og en livlig debat under kyndig styring af Asger Rasmussen fra Fynske idræt gjorde vi kom i mål. Største/vigtigste punkt på dagsordenen var medlemmernes tilkendegivelse til bestyrelsen om at den nu har mandat til at iværksætte mageskiftet med kommunen, når tid kommer.

Hans Jørn Bech havde valgt at trække sig efter mere end 30 år i bestyrelsen, det lyder måske forkert, men tak for det, altså alt det arbejde du har lagt i Trial udvalget, Jesper Antonsen tager over her, det betyder så at vi skulle finde en ny Sekretær. Den post bliver fremover styret af John Klint, for mage af jer et nyt navn. John har i mange år arbejdet med Road Racing og sidder bla. i DMUs RR kommission. Chris Lyholm og jeg var også på valg og blev begge genvalgt uden modkandidater.

Klubben vil også gerne takke for den utrolige økonomiske opbakning på Sponser.me TAK.

Tak for det fantastiske fremmøde, der kommer mere nyt når vi efter weekenden har været til Rep.møde i DMU./Lars-Bo


  7 Februar 2018 

Der indkaldes til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i Fyens Motor Sport Odense.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, om nødvendigt, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes i Klubhuset Højbjergvej 121 5200 Odense V

Mandag den 26 februar 2018 kl. 19.00, klubben er vært ved kaffe og brød, som serveres efter nærmere aftale på dagen.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Asger Rasmussen fra Fynske Idræt. Således alle medlemmer kan deltage i afstemningen vedr. Mageskift.)

 2. Hovedformandens beretning.

  A Crossformandens beretning

  B Asfalt/micro formandens beretning

  C Trialformandes beretning.

 3. Aflæggelse af regnskab.

 4. Fastsættelse af kontingent

 5. Behandling af indkomne forslag, herunder afstemning omkring Mageskifte af Højbjerg kontra Kærby Mose med Odense kommune. (*) Andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 6. Valg til forretningsudvalg, på valg Lars-Bo Rasmussen, modtager genvalg, ekstraordinært ønsker Sekretæren/Jesper Antonsen at stoppe, hvis han indvælges som Trialudvalgsformand. Derfor skal der tillige vælges en ny Sekretær, hvilket er oplyst/efterlyst på klubben hjemmeside, 6 januar 2018.

 7. Valg til sportsudvalg, på valg Hans Jørn Bech, ønsker ikke genvalg, Chris Lyholm, ønsker genvalg.

 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Siddende i dag Svend Conrad, Nels J Rasmussen samt Henning Hansen.

 9. Eventuelt.

  *Vedr. Pkt. 5 Mageskifte

  Som det nok er de fleste bekendt, har FMS kæmpet i mange år for at få etableret et nyt baneanlæg, som kan danne ramme for klubbens aktiviteter.

  Efter en meget lang og besværlig proces med Odense kommune, rådgivere og modstandere af projektet er vi tættere på end nogensinde før.

  Der er gennemført VVM undersøgelser, der bekræfter muligheden for etablering af anlægget.

  Odense kommunes byråd har enstemmigt vedtaget, at projektet kan realiseres.

  Der ligger års arbejde bag dette, hvor FMS står i dyb "gæld" til bl.a. Steen Fredsøe, "Højbjerggruppen", Odense kommune, samt mange andre, der aktivt har investeret meget tid og indsats i at nå dertil, hvor vi er nu.

  En af de ting som klubben har arbejdet frem mod er, at såfremt alle tilladelser til at begynde etableringen af anlægget er på plads, vil vi gennemføre et mageskifte med Odense Kommune, hvorved vi "bytter" Højbjergvej 121 med den nye matrikel i Kærby Mose.

  Når dette er gennemført, vil FMS være ejer af grunden i Kærby mose, og Odense Kommune ejer af Højbjergvej 121.

  Forslaget er godkendt af statsamtet, så det kan ikke indklages yderligere.

  Vedtægterne for Fyens Motor Sport siger helt klart, at et salg af Højbjergvej 121 alene kan ske, hvis generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat hertil. Det er derfor vigtigt, at du møder frem og giver din mening til kende. Hvis ikke Bestyrelsen har mandat til at "bytte" med Odense Kommune, kan planen ikke gennemføres.

  Der skal på generalforsamlingen udelukkende tages stilling til, om man vil give bestyrelsen et mandat til at gennemføre mageskiftet, såfremt alle betingelser er opfyldt.

  Mageskiftet bliver ikke gennemført, før alt er på plads, så vi "sælger ikke skindet, før bjørnen er skudt".

  Bestyrelsen står til rådighed for alle spørgsmål vedr. dette emne og opfordrer alle til gerne at sende spørgsmål på mail inden generalforsamlingen, da det vil spare tid og sandsynligvis give bedre svar. Spørgsmål indsendes på  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto:<a href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , og vil så blive besvaret på generalforsamlingen.

  Bestyrelsen

Hvis forslaget om mageskifte ikke kan vedtages på den ordinære generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 26 februar 2018, umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer


6 Februar 2018

Fyns Cup 2018 regler, se under Motocross.


 13 Janaur 2018

Når en tanke bliver til virkelighed. Som formand priser jeg mig lykkelig for mine venner i FMS, blandt andet en Projektleder Steen Fredsøe som utrætteligt kæmper en til tider ulige kamp, ja alle medlemmer og venner af klubben yder deres, seneste guldkorn kom Hans Jørn Bech med i dag på MC messen, du, Lars-Bo jeg går f…. hjem og laver en indsamling på Sponsorme.dk og stille og roligt flyder der penge ind på den slunkne pengekasse. FMS har brugt kassen på projekt Kærby Mose og med jeres hjælp kan vi nu fortsætte uden at skulle holde pause. VI ER SÅ TÆT PÅ.

Tak til alle som bidrager.

Husk når i betaler kontingent til klubben at tjekke nederst på siden om i har fået sat flueben ved "ønsker at modtage motorbladet" se evt. vejledning længere nede.

/Lars-Bo Formand med smil på læben


  6 Janaur 2018

Godt nytår alle sammen. 2017 sluttede vi som vanligt af med julecykelløb 26 december, vejret var ikke det bedste men godt 20 havde alligevel fundet vej til Højbjerg, dog havde nogle på forunderligvis ”glemt” deres cykler. Klubben står overfor en generalforsamling sidst i februar som bliver historisk, her skal medlemmerne stemme om det mageskifte som skal ligge til grund for byttet af Højbjerg med Kærby Mose.

Hans Jørn Beck vil gerne prøve at blande sig i international Trial på leder niveau og ønsker derfor at stoppe i bestyrelsen, hans aftager bliver Jesper Antonsen, med andre ord står vi og mangler en Sekretær. Skulle nogle gå med en sådan i maven må i gerne rette henvendelse til klubben, sekretær opgaven består i høj grad i arbejde som vedkommende selv kan planlægge hjemmefra, såsom licenshåndtering, dvs. sørge for at får sendt/afleveret de licenser som kommer fra DMU. En anden opgave er at deltage i og referatskrivning ved bestyrelsesmøder, som der i 2017 var 2 af, og generalforsamlingen.

Dem der har lyst til at være med i bestyrelsen i Danmarks ældste Motorsport klub må gerne henvende sig og få uddybet opgaven og skulle man ikke have lyst alligevel, er vi lige gode venner.

Det er vigtigt at i får betalt jeres kontingent og skulle i være i tvivl om hvordan man gør har Jesper lavet en vejledning som i kan se i artiklen herunder.

Jeg ønsker alle en god sæson 2018.

Med sportslig hilsen Formanden


 5/1-2018

Husk at det nu er muligt at indløse medlemsskab og ligeledes licens til den nye sæson. Jeg vil gerne opfordre alle til at benytte sig af det system som vi er tilsluttet via DMU. Her kan man i samme omgang indløse medlemsskab til klubben og samtidigt indløse licens.

Gå ind på: http://klubmedlemskab.dmusport.dk/ og følg de enkelte skridt. På den måde skal man ikke vente på at klubsekretæren får registreret betalingen for kontingentet, inden man kan indløse licens.

DMU har skrevet en vejledning til brugen af siden, hvis der alligevel opstår tvivl eller problemer, se her: Denne adgang kan bruges af alle om man har et licens-Id eller man er ny i en klub under DMU. 

http://dmusport.dk/fileadmin/3._Services/Medlemsskab/DMU_Klubmedlemskab_Guide_-_Medlemmer.pdf

Vi vil klart anbefale at man benytter sig af denne mulighed, da den sparer dig for en del ventetid og samtidigt skal klubbens administratorer ikke ind og taste informationer manuelt. Er der tvivl eller spørgsmål må du gerne henvende dig til klubsekretær Jesper Antonsen, email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto:<a href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det er selvfølgeligt også muligt at indbetale kontingent direkte til klubben via netbank: kontingent 450,- sendes til reg.6865 konto 1001957. Husk navn og Id nummer (licensnr) alle har ID/licensnr. også selvom man ikke har et licenskort. Nummeret er dit reg. nummer hos DMU. Hvis du ikke kender dit nummer, så send en mail til mig, så sender jeg nummeret til dig.

Husk at betale kontingent i god tid, så du ikke går glip af nogle numre af motorbladet! Du kan sagtens bruge "klubmedlemskab.dmusport.dk" til kun at betale dit kontingent, hvis du ønsker at indløse licens senere på året!


 19 December 2017

Medlemmer og gode bekendte af Fyens Motor Sport ønskes en glædelige jul, Vi er dog ikke helt færdige med 2017 endnu. 26 december kl. 10.00 er der mødetid i klubhuset for det årlige julecykelløb, her har du mulighed for at ønske dine kammerater god jul og samtidig få lidt frisk luft, så pump trædecyklen og vær med til at slutte sæsonen af. Vi plejer at kunne være færdige så tidligt at folk kan når til andre arrangementer denne dag. Der vil være et startgebyr på 20,- til forplejning mm.


26 November 2017

Lørdag den 2 december er det igen tid for den årlige herrejulefrokost. Adgangskrav er som vanligt medlemskab af FMS eller nært tilknytningsforhold hertil gennem venskab eller lignende og en alder på minimum 25år. Mødetid i klubhuset, 18.30/18.50. Instruktion 18.50 ventezonen lukker 19.00 og starten går 19.10 til indtagelse af medbragt mad og drikke. Tilmeldingsgebyr betales på dagen 10,- pr mand.

Det var altså 1 lørdag i december kl 18.30 i klubhuset.


11 Oktober 2017

Lørdag den 28 oktober afholdes årets præmie og klubfest i klubhuset kl. 19.

Som de tidligere år medbringer i selv mad og drikke, bestyrelsen dækker bord og håber vi får en række hyggelige timer sammen. Præmier og vandre pokaler uddeles efter vi har spist.


 30 September 2017

Selv om sæsonen er ved at slutte for manges vedkommende, slutter aktiviteterne i FMS ikke.

Fra tirsdag den 10 oktober kl. 19 starter vintertræningen i gymnastiksalen på Sct. Hans skole som stadig ligger på hjørnet af Skibhusvej og Egebæksvej i Odense. Blacha står igen i år for træningen.

Husk fornuftigt tøj og godt humør.


27 August 2017

Efter en vellykket dag på Svendborgbanen hvor vi takker MCS for at kunne bruge deres bane til 3 og 4 afd. af MX KM 2017 ligger de samlede resultater for årets klubmesterskab under Motocross. Dato for årets klubfest hvor pokalerne uddeles følger senere.

Det bliver rart når vi får vores egen bane, så kan vi afvikle KM på træningsaftener så alle kan deltage, det er jo nærmest umuligt, hvor vi som nu skal ud og "leje" os ind hos andre.


 20 August 2017

3 og 4 afd. af KM MX afvikles sammen med MCS i Svendborg søndag den 27 august mødetid kl 8

der tilmeldes og betales på dagen.

Resultater efter 1 og 2 afd. ses under Motocross


 1 August 2017

Tidsplan til søndag, microplan laves på dagen alt efter fremmøde.

Alle klasser på stor bane kører træning + 2 heat

Mødetid: 7.30
Instruktion: 8.30
Træning: 9.00

Alle 20 minutter træning. 

Mini: 15 min. + 1 omg. 
OB: 15 min. + 1 omg. 
C MX: 15 min. + 1 omg. 
A/B MX: 20 min. + 1 omg. 

Flag: 
Mini - Her flager CMX
OB - Her flager A+B
CMX - Her flager Mini
A+B Maxi - Her flager OB

31 Juli 2017

Hej alle. - Vi i FMS glæder os til at tage imod jer på søndag, til sidste afdeling af dette års Fyns cup. - Der skal gøres opmærksom på at der ikke er åbent i kantinen. Klubhuset er selvfølgelig åbent, men ikke kantinen. - Der er mulighed for overnatning fra lørdag til søndag, og der vil være tilmelding fra lørdag aften. - Program for søndag bliver lagt op senere i dag eller imorgen. Igen. Vi glæder os til en masse fed race på søndag. Fyensmotorsport.


 31 Juli 2017

Mads Fredsøe Sørensen Viceverdensmester i 65cc 2017

Vi glæder os til at kunne hylde Mads når han vender hjem


 23 Juli 2017

Mads Fredsøe Sørensen Europamester i 65cc 2017

Mads er nu ikke en af Europas bedste i 65cc han er DEN bedste, stort tillykke til Mads og hans familie


3 Juli 2017

 Finalerne i Fyns Cup 2017 afvikles på Koldingbanen søndag den 6 august for alle klasser, også micro.

Mødetid 8.00, træning fra 9.00, 2 heat pr. klasse.

Disse 2 heat vil tillige være 1 og 2 afd, af MX KM i FMS 2017

I ønskes alle en god ferie.


9 Juni 2017

Husk 13 juni er der FC i Broby for Micro, Mini og OB mødetid 16.30.

20 juni er det alle maxi, mødetid 16.30.

Brug linket i kalenderen hvis du ikke er meldt til, husk det er 3 dage før, til på tirsdag er det altså den 10 som er frist.


 18 Maj 2017

OBS MX KM onsdag den 24 i Svendborg er i første omgang aflyst pga de mange kørere der skal til Hjørring torsdag til B DM. Ny dato følger.


17 Maj 2017

Selv om vi går og venter på Miljø og fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet ligger vi ikke bare på ryggen og nyder sommeren er på vej. Steen og jeg har netop for tredje gang siden 2011 været til generalforsamling i Fraugde Kærby borgerforening, det begynder at blive helt hyggeligt, Steen fortalte om hvor langt vi er og der var en del relevante spørgsmål som de fik svar på. Nogle af dem der var fremmødt var med i Kolding og de fortalte de andre om at de var meget overrasket over hvor lidt det kunne høres så snart man kom lidt væk fra banen og vi kan mærke at i alt fald dem der var med på mødet sagtens kan leve med at vi bliver naboer. Det er utroligt dejligt at bruge en aften sammen med nogle positive mennesker som lytter til det vi siger og som sagt får svar på deres spørgsmål med det samme.


14 Maj 2017

 Tak til alle deltagere, medhjælpere og MCS for at være med til at gøre endnu et St bededags løb til en god oplevelse. Små 170 deltagere havde valgt at bruge en fridag på Svendborgbanen.


7 Maj 2017

https://loebskalender.dmusport.dk/loeb/3104 husk i dag 7 maj er sidste frist 1 til St.bededagsløbet


 13 April 2017

Så er kalenderen opdateret med FC og MX KM, hold altid øje med evt ændringer inden du kører nogen steder.

Tilmelding til FC senest 3 dage før du ønsker at deltage http://www.bmck.dk/Fyns-Cup

Lige en reminder mht St bededag, et godt sted at få afviklet din frivilligdag til FMS

I ønskes alle en god Påske.


 30 Marts 2017

Kolding har som bekendt for nogen af jer fået tildelt en EM afdeling for 65 og 85cc skulle der være nogen har lyst til at hjælpe KMCK på et tidspunkt i påsken (15&16april) vil de gerne hører fra jer. Kontakt Ian 23902544 eller  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto:<a href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I må også gerne tænke på vores eget St bededags løb den 12 maj i Svendborg mht. medhjælpere, jo flere vi er, jo mindre arbejde til den enkelte. Tilmelding til Lasse sms på 28733528 eller  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto:<a href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Løbet er et alm. Pokalløb som vi håber alle i klubben støtter op om, man kan sagtens deltage selvom man hjælper med at passe en flagpost, man kan jo få en bekendt til at hjælpe. Det kræver ikke licens eller medlemsskab at være flagpost når blot man deltager ved instruktionen om morgenen.

Projekt Kærby Mose ligger pt hos statsforvaltningen, så vi venter.

Selv om vi i år ikke kunne mønstre en 50 års jubilar ved Repræsentantskabsmødet i DMU var der alligevel en FMSer på scenen nemlig Steen Fredsøe som modtog et velfortjent DMU hæderstegn for hans mangeårige arbejde for sporten


23 februar 2017

Reminder, husk generalforsamlingen mandag den 27 kl 19 i klubhuset. Udover de faste punkter får i også en status på Kærby Mose.


8 Februar 2017

 Der indkaldes til ordinær Generalforsamling 2017

 Mandag den 27 februar kl 19.00 i klubhuset.

1. Valg af dirigent

2. Hoved formandens beretning

2a Cross formandens beretning

2b Micro/asfalt formandens beretning

2c Trial formandens beretning

3 Aflæggelse af regnskab

4 Fastsættelse af kontingent (uændret)

5 Behandling af indkomne forslag

6 Valg til forretningsudvalg på valg Jesper

7 Valg til sportsudvalg på valg Lasse og Morten

7a Valg til Micro da Steen er udtrådt

8 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

9 Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet sendes til  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  senest 19 februar.

 


29 Januar 2017

Vigtigt!!!

Da Unionen og klubben er nødsaget til at bruge det danske postvæsen til at fremsende licenskort, beder jeg alle der skal indløse licens til at gøre dette i god tid.

Det lader sig ikke længere gøre at bestille licens og modtage det indenfor få dage!!

Igen, bestil i god tid; der kan forventes 10-14 dages leveringstid som tingene ser ud i vore dage!

Licensansvarlig25 Januar 2017

Bestyrelsen og Højbjerggruppen v/ Svend og Nels har i dag overværet byrådsmødet og kunne glade forlade Odense rådhus. Byrådet vedtog enstemmigt (stort flertal for hovedforslaget og et par for det forslag med de ekstra volde) at Fyens Motor Sport kan opfører et motorsportsanlæg i Kærby Mose, når miljøtilladelsen er udstedt kommer der en høringsfase og en mulig sagsbehandling i Statsforvaltningen.

Men vi har lov til at ønske hinanden tillykke, vi har fået politikernes ord for at det projekt vi startede op nu er i mål og at man anerkender det arbejde klubben og ikke mindst Steen og Højbjerggruppen har lagt i det.

Med venlig hilsen fra en LYKKELIG Formand


10 Januar 2017

Sådan en dejlig dag, tak for alle de positive henvendelser. Nu da By/Kultur har sagt ja, skal vi lige rundt Byrådet den 25 januar.


 5 Januar 2017        Godt nytår!

Det er fra i dag muligt at indløse medlemsskab og ligeledes licens til den nye sæson. Jeg vil gerne opfordre alle til at benytte sig af det system som vi er tilsluttet via DMU. Her kan man i samme omgang indløse medlemsskab til klubben og samtidigt indløse licens.

Gå ind på: http://klubmedlemskab.dmusport.dk/ og følg de enkelte skridt. På den måde skal man ikke vente på at klubsekretæren får registreret betalingen for kontingentet, inden man kan indløse licens.

DMU har skrevet en vejledning til brugen af siden, hvis der alligevel opstår tvivl eller problemer, se her: Denne adgang kan bruges af alle om man har et licens-Id eller man er ny i en klub under DMU. 

http://dmusport.dk/fileadmin/3._Services/Medlemsskab/DMU_Klubmedlemskab_Guide_-_Medlemmer.pdf

Vi vil klart anbefale at man benytter sig af denne mulighed, da den sparer dig for en del ventetid og samtidigt skal klubbens administratorer ikke ind og taste informationer manuelt. Er der tvivl eller spørgsmål må du gerne henvende dig til klubsekretær Jesper Antonsen, email:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det ser selvfølgeligt også muligt at indbetale kontingent direkte til klubben via netbank: kontingent 450,- sendes til reg.6865 konto 1001957. Husk navn og Id nummer (licensnr) alle har ID/licensnr. også selvom man ikke har et licenskort. Nummeret er dit reg. nummer hos DMU. Hvis du ikke kender dit nummer, så send en mail til mig, så sender jeg nummeret til dig.


Husk at betale kontingent i god tid, så du ikke går glip af nogle numre af motorbladet! Du kan sagtens bruge "klubmedlemskab.dmusport.dk" til kun at betale dit kontingent, hvis du ønsker at indløse licens senere på året!


30 December 2016

2016 er ved at være brugt, et år med ”projekt ny bane” i højsæde, men desværre også et år hvor vi har måtte tage afsked med tre medlemmer som måtte give op overfor sygdom. Først på året Ole Christoffersen, siden Kai Skov og her lige før jul Hans Trial Andersen. Som præsten ved Hans´ bisættelse sagde er savn og sorg selvfølgelig det første man tænker på, men man skal også huske på alle de gode og sjove oplevelser vi nåede at få sammen.

På vej ind i 2017 er det mit håb at vi kan viderefører de gode takter på aktivsiden, med mange pokaler til FMS´ere i alle grene og at første spadestik i Kærby tages.

Projektet i Kærby har tæret meget på pengekassen, så bestyrelsen håber på forståelse for at vi ikke kan yde så meget som tidligere, derfor ydes der ”kun” fri kontingent til Æresmedlemmer og medlemmer som har opnået Guld ved DM.

I ønskes hermed et Godt Nytår og at vi ses til generalforsamlingen sidst i februar, hvis ikke før.


23 December 2016

Fyens Motor Sport ønsker alle en glædelig jul, husk julecykelløb den 26.


17 December 2016

26.December afvikles Julecykelløbet fra Klubhuset, mødetid 10.00.

I år vil vi prøve at gøre lidt ekstra ud af det, så der bliver konkurrence med pokaler til de bedste, men hyggen er stadig i højsæde. Vi vil som vanligt forsøge at være færdige omkring kl. 13 da det jo er familie julefrokosttid.

Udover cykel er det en fordel at have løbesko eller lignende med, hvis du vil rundt om søen, det er dog ikke et krav for at deltage. Der bliver opkrævet en rund 20,- for suppe mm.


1 December 2016

Så kom afgørelsen fra Erhvervstyrelsen og det er en klokkeklar afvisning af Kertemindes veto, nu begynder deres borgmester så i pressen at sige ”så må vi gå dialogens vej” men nu skal bestyrelsen lige have tid til at få opdateret hele sagen og dialog har jo tidligere været blankt afvist fra Kerteminde kommunes side, så nu må vi se hvad vi gør. Men det var da en glædelig nyhed der tikkede ind onsdag.

ps håber vi ses Lørdag den 3


 9 november 2016

Lørdag den 3 december kl 19 i klubhuset afholdes den årlige herrejulefrokost, også bedre kendt som Danske Mænds Undergang. Tidligere og nuværende medlemmer samt venner af klubben der er fyldt 25 bedes medbringe mad og drikke til eget brug. Der er ganske få andre betingelser, der kræves afslappet påklædning og godt humør. Uanset hvilken gren du dyrker er vi alle på FMS holdet. Vel mødt.


 22 oktober 2016

Her klokken 9 var der fint varmt i klubhuset, så det er bare med at få smurt danseskoene og så mødes vi til præmie og klubfest i huset klokken 19. Pokalerne deles ud når alle har spist deres medbragte med og drukket sig kræfter og mod til en hyggelig aften.


17 Oktober 2016

En er født i 1945 en anden i 2006, hvad har de så tilfælles, jo de er begge medlem af Danmarks ældste motorklub og de har begge hentet DM medaljer i 2016. Erik Schjerning og Mads Fredsøe tegner sig for 2 af i alt 20 medaljer til FMS i år. Udover de mange resultater ved DM har FMSere hentet hæder i både ind og udland. Europa er kørt tyndt i alle grene, RR, Enduro, Trial og MX.


2016 DM/og cup

Trial: Elite: Jesper Antonsen. nr.3. 40+: Hans J Bech. nr.1. Villy Kyndesen. nr.2. DMB: Carl Gammelmark. nr.1. Oliver Grimm. nr.2. Søren Gammelmark. nr.3. Piger: Fie Andersen. nr.2. Junior: Oliver Grimm.nr.1. Classic: Keld Gerken nr.2. Erik Schjerning nr.3. DMU cup A: Jonny Rasmussen nr.1. Kurt Hansen nr.2.

Enduro: 48+: Andre Larsen nr.1.

Super Moto: A open: Andreas Mikkelsen nr.2.

Motocross: 65cc: Mads Fredsøe nr.3. OB 50+: Lars Juel Rasmussen nr.1. Morten Juel Rasmussen nr.2. Classic Motocross: Klasse A Ebbe Jørgensen nr.1. 50+: Mogens Jensen nr.1. Lars-Bo Rasmussen nr.2.


5 oktober 2016

Søndag den 9 oktober køres som tidligere skrevet finalerne i MX KM 2016 i Kolding.

Mini træning starter ca. kl. 9 så kom gerne lidt før så vi kan skrive folk ind. Hvis alt går planmæssigt køres 1 træning og herefter 2 heat, når vi ved hvor mange vi bliver se vi på antal heat.


3 Oktober 2016

Klub og præmiefest 2016

Nu har der været en opfodring en tur rundt på de sociale medier og der er mest stemning for at klubfesten holdes den 22 oktober i klubhuset fra kl. 19.00. Det er tilsyneladende den dato der er flest der kan.

Vi mødes med godt humør, medbragt mad og drikke i vanlig stil. Præmieuddelingen starter efter spisningen.


28 September 2016

3-4 afd. (finalerne) af MX KM 2016 afvikles i Kolding søndag den 9 oktober, vi kender ikke mødetiden endnu, så hold øje med opdateringer. KMCK kører også KM, så vi flager når de kører og omvendt, mini kører sammen, her må vi hjælpes med flag så vi alle kan få en god dag.


  24 September 2016

Så er efteråret på vej og det betyder gymnastikken starter igen. Tirsdag den 4 oktober kl. 19 på Sct. Hans skole Egebæksvej-Skibhusvej i Odense. Jørgen Blacha er klar med pisken og gode råd når det gælder konditionstræning. Jørgen styrer hen over vinteren hvad der skal ske, der er lukkedage ved ferier osv. men normalt findes der løsninger på disse dage, husk at holde jer orienteret ved Jørgen.


 17 September 2016

Sidste søndag 11-9 da vi var på vej hjem fra DMA fik vi en kedelig opringning, klubhuset havde haft besøg af nogen som ikke havde nøgle, en del vinduer og døre samt campingvognen var ødelagt, så der gik nogen timer med oprydning, politi osv. så det blev en lang dag.

Så i dag lørdag var de der igen, denne gang for at hente hvad de havde set sidst, MEN klokken er 14.30 og du er taget til fange. Klubben skylder Julie og Nick Larsen en stor tak, de har tit luftet deres hund på Højbjerg og da de kom op til banen i dag mødte de to gutter som var ved at bære tomme flasker ned til lågen, den ene stak af men Nick fik fat i den anden, så kom politiet og jeres formand, en lind strøm af dårlige undskyldninger kom ud af den unge mand, men stille og roligt kom tilståelsen og han udleverede også kammeraten. Politiet laver en samlet rapport som vi kan få til forsikringen.

Tænk, at gøre sig til tyv for en gang tomme flasker til en værdig af ca. 200,- og så ødelægge for ikke under 8.000,- for at få fat i dem, men nu har forsikringen da et sted at sende regningen hen og vi kan forhåbentlig have klubhuset i fred igen.


 15 September 2016

OBS vigtig ændring.

Da der er dato sammenfald (JM/FM) vedr. Fyns Cup finalerne, er det besluttet at flytte MCSs afdeling til søndag den 25 september med mødetid 8.00, i stedet for lørdag, micro afvikles den 28.


5 September 2016

DM MX HOLD Frederikshavn 3/4 september 2016

Tak til drengene for tre god dage på toppen af Danmark, fredag gik med at komme på plads og pakke ud. Første målsætning var at komme i A finalen (1 til 20) og det blev til fulde opfyldt med en kval plads som nr 11 ud af 32 hold. Lørdag aften stod den på hygge i teltet før det gik løs med heatene søndag. Marcus Rene Petersen 20-25, Jeppe Jacobsen 21-16 og Mads Hald 23-24 alle placeringer ca midt i feltet, det endte med en godkendt samlet 12 plads. Som i kvalen var der en række hold der lå tæt lige omkring midten af de 20 hold i A finalen, nr 8 fik 92 vi fik 104 og holdet efter os fik mere end 120 point. /Lars-Bo


 27 August 2016

2 Afd. Af MX KM køres i Svendborg onsdag den 7 sep mødetid kl. 16.30.

Vi har fået lov at kører med i deres KM men vi tæller selv, så når i møder op betaler i træningsgebyr til MCS på vanlig vis og herefter tilmelder i FMS KM hos Lasse. Vel mødt


 2 Juli 2016

KM MX 2016.

OBS Da vi alligevel er samlet i Kolding den 11 august (som annonceret på borgermødet) vil 1 heat af MX KM køres på et tidspunkt mellem 17 og 20 husk derfor din transponder, der vil blive masser af træningstid også, og du kan få tjekket din lydpotte.


 24 Juli 2016

Dem med træningslicens kan via http://dmusport.dk/sport/motocross/services/koerernumre/ få tildelt et fast kørernummer.


 22 juli 2016

                                                                         Mindeord.

Kaj Skov

Kaj Skov Nielsen blev født i 1938. I de tidlige drengeår, boede Kajs familie lidt uden for Randers, ikke langt fra Fladbro Motorbane. Det var her Kaj fik sine allerførste motorsports input. Familien flyttede senere til Kivsmose ved Tommerup, hvor Kajs forældre gennem mange år drev et frilandsgartneri.

Op gennem ungdomsårene voksede Kajs interesse for de tohjulede, godt hjulpet af hans ældre bror Bent, som var stor Ejvind Hansen fan. På Bents Ariel VHA kørte de to brødre til utallige motorløb, først og fremmest 5-etaper trials.

Bent og Kaj Skov var med i de FMS-cirkler, som satte gang i Bedømt Trial. Kaj købte en helt ny CZ Trial hos Arne Nielsen. Nogle år efter skiftede han til en ny Bultaco Sherpa 250, som han også fik indregistreret.

Som aktiv trialkører kom Kaj aldrig ud af sin brors skygge. Kajs styrke var på et andet plan. Han påtog sig vejleder og arrangørrollen, når Fyens Motor Sport lavede sine årlige trials. Det er også Kajs fortjeneste, at hans søn Jan fik mange gode år i trialsporten. I en periode havde Kaj og søn et team, som rejste rundt til byfester og lignende, for at give opvisning. Mens drengene lavede artisterier, kørte over gamle biler og andre ting på deres trialcykler, så fungerede Kaj som kommentator via højtaleranlæg. Hensigten var at øge kendskabet til trialsporten. I sådanne situationer var Kaj på hjemmebane.

På sine ældre dage, blev Kaj medlem af Gnisten, hvor han gennem flere år var en populær ceremonimester. Han var i besiddelse af et venligt sind og var meget vellidt.

I mere end 40 år var Kaj ansat hos Postvæsenet i Odense, de sidste 17 år som cykelmekaniker, hvor han servicerede ca. 300 cykler.

Uheldigvis blev Kaj desværre ramt af en hjernebødning, som ændrede hans liv markant. Han mistede taleevnen. For et par måneder siden blev Kaj igen ramt af et alvorligt uheld. En blindtarmsbetændelse, som desværre ikke blev opdaget i tide.

Kaj blev begravet fra Fredens Kirke d. 21. juli.

Kaj efterlader sig sin kone Lillian, datteren Majbritt og sønnen Jan.

Æret være Kaj Skovs minde.                                                      


FMS/ Erik Schjerning 10 Juli 2016

Nogen er nok begyndt på ferien, andre har noget at se frem til.

http://subsites.odense.dk/hoeringer%20i%20odense/aktuelle/kaerby-mose

 Hvis du bruger linket herover kan du afgive høringssvar vedr. Kærby Mose

Husk at følge med her selvom du holder ferie, der kommer nyt omkring Kolding og meget andet.

Fortsat god sommer til alle


 18 Juni 2016

Fyns cup for alle maxi klasser i Broby på tirsdag den 21. Mødetid 16.30, husk tilmelding hvis i ikke har gjort det.


10 Juni 2016

Husk Fyns cup for Mini og OB i Broby tirsdag den 14 juni mødetid 16.30 Hvis du ikke var med i Kolding eller ikke har fået meldt til skal det ske senest 11 juni for ikke at skulle betale efteranmeldelse. Tilmelding via www.bmck.dk


7 Juni 2016

Tak for hjælpen til de mange der mødte op ved borgermødet for at støtte FMS


 31 maj 2016

Borgermøde om Motorsportsanlæg i Kærby Mose afholdes i Odense Congress Center Ørbækvej 350 Odense SØ. Mandag, den 6 juni kl. 19.00 Der kræves ingen tilmelding, bare mød op.

Fyens Motor Sport har i rigtig mange år ønsket sig en hjemmebane som afløser for Højbjergbanen, Projektet i Kærby Mose er nu så langt at VVM redegørelsen er udkommet og der skal være en ny omgang offentlig høring, i denne forbindelse afholdes et Borgermøde som sagt mandag den 6 juni.

FMS og Motocrosssporten generelt, mangler en bane mere på Fyn og du kan være med til at give projektet ekstra opmærksomhed ved at vise din opbakning denne aften, tag gerne en hvid trøje på.

Sidste gang gav fremmødet et sug i maven og jeg skal gerne være den første til at knibe en lille tåre hvis vi kan fylde OCC med glade positive mennesker i hvide trøjer som elsker motorsport lige så højt som os i FMS.

/Lars-Bo


 

 19 Maj 2016

Tirsdag den 24 maj afvikles FMS´s afdeling af Micro Fyns cup 2016 på banen i Nr Broby Mødetid/licenskontrol fra 16.30

Husk tilmelding via www.bmck.dk

Der afvikles træning og 2 heat klassevis.

50 begynder. I både træning og heat kører klassen for sig selv

C50

C80

Træning begynder 17.15

Forventet 1 heat 18.00, afhænger af antal fremmødte.


 16 Maj 2016

Tak til alle for en god dag i Kolding


 3 Maj 2016

Husk tilmelding til FYNS CUP

 Fyns Cup 2016:
Så er der åben for tilmelding til Fyns Cup 2016.
Du kan tilmelde dig ved at klikke her.

Tilmelding senest 3 dage før den første afdeling du vil deltage i.
Tilmeldingen er ikke bindende, så tilmeld gerne, selv om du måske ikke kommer. Det koster ikke noget.
Ved tilmelding er du automatisk tilmeldt de øvrige afdelinger.
Deltagergebyr betales på dagen, de dage man deltager: 100 kr. pr. dag

Ved ekstern baneleje kan gebyret hæves til maks. 200 kr. (FMS)
Ved tilmelding senere end 3 dage før den første afdeling du vil deltage i, tillægges et gebyr på 100 kr

Se reglement under motocross vedr. Fyns Cup 2016.


 30 April 2016

Så er der snak og cross http://tvkorup.dk/udsendelser/2016/april/motocross.htmpå programmet.


 22 April 2016

Tak for en god dag i Svendborg, en særlig tak til alle officials og hjælpere, uden jer ingen motorløb.

Når vi ved noget om hvornår man kan se TvKorup´s program på nettet skriver jeg igen.


  17 April 2016 

Så nærmer St .Bededag sig, fredag den 22 april køres DM i Classic Cross på Svendborgbanen, FMS står for denne afdeling 2 af DM i den hurtigst voksende gren af MX. Over 90 deltagere var i Næstved den 9 april og vi håber på endnu flere deltagere i Svendborg. Så skulle du have lyst til at opleve ”de gamle” og måske endda give en hånd med, så giv Lasse 28733528 eller Morten 21409219 et ring eller en SMS. Jo flere der hjælper, jo mindre arbejde til den enkelte og der er ikke træning eller løb nogen steder, som kom frisk.

Kalenderen for MX er ikke klar, men den er på vej, Kolding som vi jo skulle kører KM sammen med, har ændret deres måde at afvikle på, de vil kører på lørdage, men de dage de har valgt betyder at der er sammenfald med andre løb. Vi er ved at forhandle om leje af banen på nogle torsdage og når det er på plads kommer kalenderen på hjemmesiden, ligeledes mht. Fyns cup.


 2 April 2016

Nekrolog.

Ole Christoffersen Korup er død. Han blev 62 år.

Ole kom i Fyens Motor Sport i de tidlige 1970`ere, hvor han deltog i touringafdelingens møder, som fandt sted hver tirsdag, året rundt, i den lille bjælkehytte i skovbrynet på Højbjerg. Ole mødte op på sin lille Suzuki, hvad han sikkert måtte høre en del for. Et alvorligt uheld i nærheden af Banegården i Odense, forhindrede ham i, gennem nogle måneder, at køre på MC, men så snart han var klar igen, kom han igen til tirsdagsmøderne. Nu på en Nimbus.
Der var ikke indlagt vand og strøm i hytten, men alle betalte ved hvert møde 3 kr. for aftenkaffen, og Ole var den der passede på pengene. Så snart der var nok i kassen fik han indlagt elektricitet – med touringgruppens egen elmåler, hvorimod vandet blev hentet i det store klubhus.
I 1978 besluttede touringfolket at der skulle forsøges med et træf for engelske motorcykler. Egeskov lagde græs til, og FMS stod officielt bag. Det blev en succes, med et pænt overskud, som blev afleveret til klubkassen. Og hurtigt herefter konventeret til en brugt traktor, som man kunne slæbe moto cross banen med. Året efter skete nøjagtigt det samme: succes med englændertræffet, og som følge der af, investering i endnu en traktor. Det blev for meget for touringfolket, som brød ud af FMS og stiftede den nu meget succesrige klub ALBION MC, med langt over 200 medlemmer.
Da FMS gennem tiderne har haft mange store navne i trialsporten, begyndte Ole, sammen med Erik Schjerning, at dyrke denne sport, men på klassiske maskiner, og der blev skruet på livet løs på små Triumph Tiger Cubs. Erik Schjerning blev i 1969 Nordisk Mester på sådan en maskine, og han havde den stadig, og Ole måtte have en tilsvarende. Erik var aldrig holdt op med at køre trial, og var en eminent læremester, ikke bare for Ole C., men også for en række andre unge FMS`ere.
Gennem tiden fik Ole samlet en pæn stald af dejlige motorcykler: Nimbus med sidevogn, Norton Commando, Velocette MAC, og så et par af de berømte Triumph Tigerunger, og trialsporten fik mere og mere tag i Ole, og han kørte alle klassiske trials i Danmark, og adskillige ude omkring i Europa, bl.a. på Isle of Man, hvor han i en alder af 57 blev kåret som ”Årets Debutant” i et meget krævende 3-dages trialarrangement. Sammen med fru Gitte rejste han også glad, gerne og meget rundt i verden. Det blev til MC-ture i bl.a. Indien og Vietnam, besøg på Cuba, køretur rundt i USA og meget mere.
Ole blev bisat fra Ubberud Kirke en dejlig forårsdag sidst i marts. Der var mødt 30-40 motorcykler op, og den lille kirke kunne ikke rumme alle de mennesker som gerne ville deltage. I kirken blev der spillet og sunget sange som” Smile”, ”What a Wonderfull World”, og kisten blev båret ud af kirken til sang af Anne Linnet.
Æret være Ole Christoffersens minde!

20160329 1

20160329 2


6 Marts 2016

Hej alle. Som tidligere lovet, kommer her lidt nyt, omkring Kærby-mose projektet: Alt i alt går det den helt rigtige vej. Vi har været lidt tavse, da slagets gang til tider er lang og ikke syner af fremskridt for os "hvide mennesker". Men nu er der dog kommet lidt nyt som vi vil dele med jer. Til at starte med vil vi sige at, vores generelle indtryk af samarbejdet mellem os, kommunen og andre instanser er godt. Vi har gode dialoger, der vil komme til syne når vi er færdige med VVM undersøgelsen. Odense kommune har lavet en overordnet tidsplan for projektet, og den viser at VVM slutter her i 2016. Det vil sige at vi i uge 1, 2017 må begynde at arbejde på jorden. I så fald at VVM undersøgelsen går i gennem. Vi ser dette som en kæmpe milepæl for projektet. Og det giver os ikke andet end troen på at dette nok skal lykkedes. Her i 2016 har vi igen brug for jeres hjælp. Der er høringsfase fra d. 23/5 til 21/8-2016. Og i denne høringsfase formoder vi, at der vil være et borgermøde lignende det vi var til i 2014. Denne gang er det omend endnu vigtigere, at vi viser hvor mange dette berører, og at vi alle står sammen om dette. Der skal lyde en stor tak til jer der fortsat støtter op om projektet. Tak til alle jer der giver en kæmpe hånd med når i bliver bedt om det. Tak er et fattigt ord, men vi giver jer en bane som en erstatning i sidste ende./ Fyensmotorsport.


6 marts 2016

Generalforsamlingen med de godt 40 fremmødte forløb i vanlig god  ro og orden, de opstillede blev genvalgt og medlemmerne fik en grundig gennemgang af status på Kærby Mose, der er nyt på vej om projektet. 3 nye Æresmedlemmer blev udnævnt, Lille Kurt, Poul Bøgelund og Erik Schjerning

Lørdag var der Repræsentantskabsmøde i DMU (Horsens), FMS var igen talstærkt repræsenteret og der var hæder til klubben. FMS blev i samarbejde med Midtjysk trial og Rebild trial valgt til Årets klub i Off track og deltog i kampen om at blive årets klub i DMU, her gik titlen til Køge BMX, "Lille" Kurt Larsen modtog DMUs 50 års tegn (Erik Schjerning og Poul Bøgelund var forhindret) Om eftermiddagen var der møde i de enkelte grene og her blev John Klint valgt til kommisionsmedlen i Road Racing for 3 år. Hans Jørn Beck er stadig formand i Off track og inden for de næste 14 dage forventer vi at få valgt en eller flere personer ind i div. udvalg, disse skal udpeges og vælges af de nye kommisioner. Så udover at værer eneste klub i DMU med stemmeret i tre forskellige grene (MX, Off track og RR) er FMS også godt repræsenteret på ledersiden

Trial er jo igang med deres sæson, asfaltsporten i DK er blevet udfordret på bane siden, så vi må se hvad der sker her, lige om lidt er det St. bededag og så skal der køres Classic MX DM i Svendborg, mere herom senere.


13 Februar 2016

I forbindelse med udsendning af indkaldelse til generalforsamlingen via mail har vi erfaret at en del ikke har "Tændt" fluebenet aller nederst på profilsiden på DMUs medlemportal, vedrørende om man må kontaktes via mail. Det er altid en god ide lige at tjekke om de oplysninger der står der, passer. Både klubben og DMU bruger disse oplysninger.


  9. Februar 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 29 februar 2016 i klubhuset kl. 19.00

1. Valg af dirigent

2. Hoved formandens beretning

2a Cross formandens beretning

2b Micro/asfalt formandens beretning

2c Trial formandens beretning

3 Aflæggelse af regnskab

4 Fastsættelse af kontingent (uændret)

5 Behandling af indkomne forslag

6 Valg til forretningsudvalg på valg Vibeke (modtager genvalg)

7 Valg til sportsudvalg Hans Jørn og Steen (modtager genvalg)

8 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

9 Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 22 februar


7. Februar 2016

 Sølv endnu en gang.

For tredje år i træk lykkedes det for vort lille team at hente en sølvmedalje ved DM i Classic RR, 500cc klassen. Jørgen er efterhånden fyldt 62, men han hænger bestemt ikke i håndbremsen når det grønne lys tændes. I alle tre sæsoner har vi kørt på vores Molnar Manx, en kopi af de berømte Norton Manx-racere, som dominerede kongeklassen i RR/TT i mere end et kvart århundrede.

Det er en cykel som har det fine ry, at være særdeles holdbar. Den skal varmes grundigt op før træning, tidtagning og løb, og så skifter vi olien hver gang vi starter på et nyt stævne. Til gengæld har hverken motor eller gearkasse været åbnet i 2015, og det er selv sagt en stor fornøjelse.

Jeg skal ikke trætte læserne med points og tider, bare sige, at svenske Lars Sandberg sidste år var suveræn, men Jørgen var faktisk lige så sikker på 2.pladsen i DM, og det er vi selvsagt ret stolte over. Desværre er Road Racing sporten generelt meget trængt. Hvor der for år tilbage blev udstedt op mod 800 licenser om året, ligger vi vel nu et sted mellem 150 og 200. Og det er vel at mærke fra pocketbikes, over mini, til Classic og de moderne cykler. Det betød sidste år, at der bare blev kørt tre løbsdage i DK, og det samme ser ud til at blive tilfældet i 2016.

Som ”teamejer” har jeg besluttet at sælge vores replica Manx. Den er i skrivende stund på vej tilbage England, hvor den skal indgå i et internationalt team. I stedet har jeg købt en original Norton Manx fra 1962. En lidt pudsig historie, for sælgeren er danske Robert Olsen, som i slutningen af 1960`erne emigrerede til Australien. Han var et kendt navn i danske og internationale RR-kredse, og er fortsat med at køre lige ind til nu, bl.a. på en meget original Norton Manx, som lige nu befinder sig i en container, på vej mod Singapore – og derefter til Danmark.

Hvis cyklen er i den stand vi gerne vil have, kan det jo være at den kommer til at være med i flere løb i hjemlandet her, og på andre europæiske baner. Da vi er i en klub som har et aktivt trialliv skal det med, at der i samme container befinder sig en ret fin Norton 500T. Det var betingelsen at jeg købte dem begge – hvis jeg var interesseret i Norton`en. Så hvis der blandt FMS`s mange trialentusiaster går en rundt med drømme om at køre klassisk trial på en rigtig og original trialmaskine med ventiler i motoren, så sig til.

Som enhver kan se, så betyder motorsporten stadigvæk meget, også selv om jeg for længst har rundet trekvart århundrede. Det er et herligt liv, og der er som bekendt ikke lommer i den sidste skjorte. Så hellere brænde det hele af i levende live.

Til slut et ønske om, at der vil være flere der løser RR-licens i FMS. Måske vi en dag kan blive så mange, at vi ligefrem laver vores egen afdeling. Det har vi prøvet før, med stor succes, arrangeret Nordiske Mesterskaber med 8000 tilskuere og fede løb. Det er noget af det jeg gerne fortæller om når jeg er ude og holde foredrag, og næsten altid med min Norton Manx som medtilhører. Vi ses!

Villy Poulsen.

 dsc5850 2

  dsc6305 2

  dsc7796 2


 1 Januar 2016        Godt nytår!

 Det er fra i dag muligt at indløse medlemsskab og ligeledes licens til den nye sæson. Jeg vil gerne opfordre alle til at benytte sig af det system som vi er tilsluttet via DMU. Her kan man i samme omgang indløse medlemsskab til klubben og samtidigt indløse licens.

Gå ind på: http://klubmedlemskab.dmusport.dk/ og følg de enkelte skridt. På den måde skal man ikke vente på at klubsekretæren får registreret betalingen for kontingentet, inden man kan indløse licens.

DMU har skrevet en vejledning til brugen af siden, hvis der alligevel opstår tvivl eller problemer, se her: Denne adgang kan bruges af alle om man har et licens-Id eller man er ny i en klub under DMU. 

http://dmusport.dk/fileadmin/3._Services/Medlemsskab/DMU_Klubmedlemskab_Guide_-_Medlemmer.pdf

Vi vil klart anbefale at man benytter sig af denne mulighed, da den sparer dig for en del ventetid og samtidigt skal klubbens administratorer ikke ind og taste informationer manuelt. Er der tvivl eller spørgsmål må du gerne henvende dig til klubsekretær Jesper Antonsen, email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Husk at betale kontingent i god tid, så du ikke går glip af nogle numre af motorbladet! Du kan sagtens bruge "klubmedlemskab.dmusport.dk" til kun at betale dit kontingent, hvis du ønsker at indløse licens senere på året!


28 december 2015

Så blev 2015 i FMS afsluttet, trialafdelingens årlige juletræning ved Niels Ole blev kørt i dag og julecykelløb i lørdags på Højbjerg, to traditionsting som nok også kommer i 2016. Et nyt år er på vej og i 16 vil vi prøve at gøre tingene anderledes, vi kører ikke nytårs Cross, men finder på et eller andet i løbet af året, ligeledes bliver St.Bededagsløbet ikke det vanlige pokalløb, men derimod en afdeling af DM i classic. FMS er i flere år blevet spurgt om vi ikke kunne afholde et DM i classic. Rigtig mange af de aktive crosskørere kører classic så vi prøver derfor at binde an med en DM afdeling.

Der kommer nyt om Kærby Mose inden længe, indtil da må i alle have en god og hyggelig nytårsaften


17 december 2015

Fyens Motor Sport ønsker alle en Glædelig jul samt et godt Nytår.

26 december kl 10 er der som vanligt mødetid ved klubhuset til det årlige julecykelløb. Højbjerg/Langesø, for dem der har lyst, en gratis tur rundt om søen, inden turen går tilbage til suppe og hygge på Højbjerg.


13 november 2015

2015 er ved at være slidt op, det betyder at vi nærmer os juletid og derfor også herrejuleforkost. Første lørdag(5) i december kl. 19. i klubhuset mødes medlemmer og venner af klubben over 25 år til nogle hyggelige timer. Du/i medbringer mad og drikke til eget forbrug, så smider vi nogle duge og lys på bordene. De opkræves et mindre gebyr til kaffe mm.


 5 oktober 2015

Så nærmer sæsonen sig sin afslutning og vanligt skal vi have klubfest med præmieuddeling fra KM mm.

Klubfesten afholdes den 24 oktober kl 19 i klubhuset, med medbragt mad og drikke, så får alle det de ønsker sig.


 5 oktober 2015

Tirsdag den 6 oktober. kl. 19 starter gymnastikken på Sct Hans skole, som ligger på hjørnet af Skibhusvej og Egebæksvej i Odense.


 28 september 2015

Link til avis artikel om Kærby Mose, ses under Kærby Mose fanen


 27 september 2015

Tak til alle for en god dag i Kolding, resultater ligger på mylaps.

FMS MX KM 2015 se under Motocross


 7 september 2015

En lille solstråle historie til alle motorsportsfolk, se under Kærby Mose


 11 september 2015

Hej Alle

Gennem BMCK er der mulighed for at købe billetter til foredrag med Jason Watt, normal pris 125,- tilmeld ved  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto:<a href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  og få dem for 75,-

Ejnar tager også nogle billetter med til Kolding den 27 september til Fyns cup.

Tid/sted og oplæg ses herunder.

 Jason Watt  fordi jeg vil

 Mød Jason Watt, der med smittende humør og livglæde fortæller om sit liv som privatperson og racerkører før og efter ulykken. Han når sine mål med mod, engagement og ikke mindst viljestyrke.

 Jason Watt er kendt fra motorsportsverdenen som professionel racerkører, hvor han fik sin debut i 1980, kun 10 år gammel. Hans karriere og liv kører på skinner indtil han i 1999 er ude for en tragisk motorcykelulykke, der ender med at koste ham førligheden. I dag er han lam fra brystet og ned. Jason Watt fortæller om sit liv som privatperson og sportsmand, både før og efter ulykken, og de tanker han gjorde sig om sit liv og sin karriere efter ulykken. I forhold til sin personlige historie handler hans foredrag om kampen tilbage til livet, og på et mere generelt plan, hvordan man tackler modgang og kommer styrket ud på den anden side. Et inspirerende foredrag om mod, viljestyrke, engagement og dét at arbejde fokuseret på at nå sine mål via vedholdehed og ikke mindst viljen til at VILLE

 Nr. Broby Hallen, Verningevej 11, Nr. Broby

 Onsdag den 30.september kl 19.00  dørene åbnes klokken 18.00

 (Varighed 75 min og derefter spørgsmål fra salen)


 10 september 2015

FMS har fået en meget fin dommerrapport på det stævne vi afholdt i Svendborg 5 september, jeg har taget mig den frihed at bringe dommer Klaus Hansens samlede bedømmelse af stævnet, det er et punkt i dommerrapporten man skal udfylde.

Så igen kære hjælpere, tak, uden jer ingen motorløb.

"Et særdeles velafviklet stævne af en meget kompetent stævneledelse, en fornøjelse at være dommer til et sådan løb, alt var simpelthen bare perfekt, stor ros til alle officials i gjorde det bare super godt, tillykke med det flotte arrangement.
Jeg valgte på dagen at tjekke samtlige kører for rygbeskyttelse og kunne til min store glæde konstatere at ALLE kørere havde udstyret i ordren, dejligt at konstatere :-) "


  7 september 2015

Husk Micro-Mini og OB Fyns cup onsdag den 9 september I Svendborg. Mødetid 16.30


 5 september 2015

Tak til alle hjælpere og deltagere for en god dag i Svendborg.


3 september 2015

Der skal fra klubbens side lyde en kæmpe tak til alle som har hjulpet i Kærby Mose, sidste torsdag og igen onsdag i denne uge. Nu kan endnu et punkt i projekt ny bane vinges af, når vi har holdt det næste bestyrelsesmøde komme der opdatering på projektet.

Med venlig hilsen FMS


 1 september 2015

Alle der har mulighed for at hjælpe klubben lørdag i Svendborg bedes ringe eller skrive til Morten MX 2140 9219 senest onsdag aften, der er arbejdsdag i Svendborg torsdag som man også skal melde til omkring HUSK det er FMS der afvikler løbet og hellere 1 der går og keder sig en 20 der løber livet af sig selv-,

Begge dage kan bruges som arbejdsdag, hvis du skulle have  "glemt" vores aftale ved generalforsamlingen


 31 august 2015

DM for hold i Kolding 29/30 august blev en mindeværdig dag. OB1 med Fredsøe og brødrene Mikkelsen kørte en sølvmedalje hjem. OB2 Hansen, Østergård og Hauge blev nr 11. Vores Mini hold sluttede som nr 7 af 15 hold, og et af de få hold med en 65cc, så flot kørt af Mads, Kathrine og Marcus. Ikke mindre end 46 hold var tilmeldt i maxi, efter en kanon holdindsats sluttede Jacob, Kristian og Mads på en meget flot samlet 6 plads.

Husk DM på lørdag i Svendborg


23 august 2015

Foreløbig MX KM ligger under Motocross, de sidste 2 afd. køres i.forb. Fyns Cup 27 september i Kolding.

Husk vi afvikler OB/Mini/pige/Dame DM på Svendborgbanen 5 september, her kan du få afviklet din "arbejdsdag" vi skal bruge en del hjælpere så tilmeld dig Morten MX hurtigst muligt, jo flere vi er jo mindre arbejde til den enkelte.

Ved DM for hold i Kolding 29&30 august har FMS tilmeldt følgende hold. Mini Mads Fredsøe, Kathrine J Nielsen og Marcus P. Maxi Jacob Kjær Nielsen, Mads Hald og Kristian Juel. OB1 Jonas Mikkelsen, Andreas Mikkelsen og Steen Fredsøe. OB2 Hauge, Rene Hansen og Michael Østergård


 5 august 2015

Så er ferien slut for de fleste, næste MX event i FMS er klubmesterskab i Kolding 20 august, DM for hold er i år tildelt Kolding og afvikles 29/30 august. Kontakt Lasse senest 14 august, fra i år er alle hold tremands hold.

Der kommer snarest en opdatering på Kærby Mose.


21 juni 2015

 Torsdag den 25 juni MX KM i Kolding mødetid 16.30


 6 juni 2015

Husk FC de næste to tirsdage i Broby, 9 juni Micro, Mini og OB. 16 juni A-B og C maxi mødetid 16.30


26 maj 2015

Husk løbende at tjekke kalenderen.

Skulle der være nogen som endnu ikke har fået meldt til Fyns cup kan det nåes endnu via www.bmck.dk i deres aktivitetskalender, tryk på tilmeld og udfyld skemaet.

3 juni afvikles a-b-c- maxi i Svendborg mødetid 16.30.


21 maj 2015

MCS afvikler Regionsmesterskab lørdag den 30 maj, skulle nogen have lyst til at hjælpe så giv Morten et kald 2140 9219, vi er nogen stykker der er skrevet på, men de kunne godt bruge flere, mødetid 8.00


 20 maj 2015

1 afd af MX KM køres i Kolding i morgen torsdag, træning starter kl 17, men kom gerne lidt før så Lasse kan få jer skrevet på.

Vi kommer til at bede om 100,- kr pr. mand, vi afregner med Kolding.


 12 maj 2015

FC dato for den aflyste afd i Svendborg er fastsat til 9 september.

Husk at tilmelde via www.bmck.dk Første afd bliver således A, B og C maxi i Svendborg onsdag den 3 juni


 5 maj 2015

OBS OBS OBS

Fyns cup i svendborg i morgen den 6 maj er aflyst pga. vejret. Ny dato kommer senere


 1 maj 2015

Tak til alle for en fin dag i Svendborg, trods det lidt ustabile vejr, i fik/får meget ros for jeres indsats.

Husk onsdag afvikles 1 afd af FC i Svendborg for micro, mini og ob

Husk tilmelding via www.bmck.dk  i deres aktivitetskalender, du kan også se reglem. under mesterskaber


 23 april 2015

Husk søndag den 26 er sidste frist (1) på dmuonline for tilmelding til St. bededagsløbet 1 maj


15 april 2015

Så er kalenderen på plads, der har været en del frem og tilbage, men nu skulle den gerne holde. Som i kan se er der mange aktiviteter i 2015, husk at melde jer til som hjælpere ved vores løb hos Morten MX Shop og husk FC tilmelding foregår via www.bmck.dk


 28 marts 2015

Intet nyt er godt nyt siger et gammelt ordsprog, der sker dog en masse ting, men der kæmpes med bla. kalender og det er derfor der ikke er lagt noget i den endnu, det er datoerne der ”driller” vi skal kører St. Bededag og DM til efteråret i Svendborg det ligger fast og MX KM og Fyns cup i Kolding, så snart vi er sikre på datoerne kommer de i kalenderen.

Kærby Mose kører og der er en del mødeaktivitet vedr. VVM, i vores øjne ser det godt ud, der er kommet nye opgaver, medens andre er ryddet af vejen.

1. Maj er der som sagt løb i Svendborg og vi skal bruge en del hjælpere, kontakt Morten MX Shop 2140 9219.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  familie, koner og kærester, alle vil kunne hjælpe, man behøver ikke have licens, dem der skal hjælpe med flag får instruktion på dagen, og jo flere vi er jo mindre arbejde til den enkelte.

Fredag den 8. maj holder Odense Skydecenter Kærbygårdevej 15 fra 12 til 17.30 indvielse af deres nye faciliteter, her vil være forskellige stande og Fyens Motor Sport er inviteret med. Kl. 15 kommer Borgmesteren og klipper snoren.


19 januar 2015.

Nyhedsbrev januar 2015. Indkaldelse til generalforsamling

Da vi sidste år aftalte at der fremover ikke, pga. omkostningerne sendes breve med post, skal vi bede medlemmer der har kendskab til de få vi ikke når på mail og hjemmeside om at være dem behjælpelige med kontingent osv. På forhånd Tak.

Lørdag den 24. januar kan du møde Fie og Jeppe med deres trial cykler ved Sportslørdag i Odense idrætshal fra kl. 13, standen i år er meget lille og vi vil prøve at få mere plads næste år.

Der vil i 2015 som vanligt være en masse løbs aktiviteter, hold derfor øje med hjemmesiden løbende. Også i Kærby Mose projektet vil der ske en del, hvis vi får brug for din hjælp vil det også fremgå af www.fyensmotorsport.dk

Indendørs vintertræning på Sct. Hans skole fortsætter frem til slut marts og starter igen til oktober.

 Som noget nyt er der fra unionens side af oprettet en ny portal som gerne skulle gøre det mere enkelt at betale sit medlemsskab til klubben, så man med det samme kan bestille sit licens på den portal man plejer. Dette er lavet for at forenkle opgaven hos klubben, men samtidig også for at man ikke skal vente på at klubben får registreret indbetalingen og dermed frigivet til at man kan indløse licens. For i år er det kun medlemmer med Kategori 1 medlemsskab der kan benytte den nye portal. Planen er naturligvis at alle bliver tilknyttet den nye løsning.

 Vejledning for ny portal

Det er naturligvis fortsat muligt at indbetale kontingent direkte til klubben, som tidligere. Kontingent for 2015 er 450,- som indbetales på regnr. 6865 konto.1001957

Licens løses via www.dmusport.dk husk tillige at opdatere din profil samme sted, det er her vi henter dine oplysninger hvis vi skal have fat i dig.

Fra i år vil der være 1 arbejdsdag for alle med MX licens, mere om dette på generalforsamlingen.

Indkaldelse/Dagsorden for ordinær generalforsamling 23. februar 2015 kl. 19.00 i klubhuset

Valg af dirigent.

Hovedformandens beretning.

Crossformandens beretning.

Micro/Asfalt formandens beretning.

Trialformandes beretning.

Aflæggelse af regnskab.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkomne forslag (indsendes senest 16-2 skriftligt til forretningsudvalget)

Valg af forretningsudvalg på valg, Lars-Bo Rasmussen modtager genvalg.

Valg af sportsudvalg på valg Lasse Rasmussen MX og Morten J Rasmussen menig, modtager begge genvalg.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (Svend Conrad, Nels J Rasmussen og Henning Hansen)

Eventuelt.

Klubben er vært med lidt vådt og tørt.

 2 januar 2015

 Håber alle er kommet godt ind i 2015, nu begynder en ny sæson med en masse sjov , men også pligter, såsom kontingent betaling. Klubben vil som vanligt gerne hædre dem der har opnået officielle medaljer ved de Danske DMU Mesterskaber. Under motocrossfanen ligger en liste på dem som opnåede DM medaljer i 2014, de er kontingent fri i 15 og deres medlemsskab bliver automatisk opdateret hos DMU. Æresmedlemmer er ligeledes kontingent fri.

Kontingent for 2015 er 450,- som indbetales på reg. 6865 konto 1001957, husk du skal opgive navn og licensnr. Du kan først løse licens på dmusport.dk når der er betalt kontingent. Det nye system hos DMU virker ikke endnu, men vi arbejer på det.