Nyheder Kærby mose

15 juli 2015

Høringssvar fra Fyens Motor Sport Odense af 1924 Danmarks ældste motorsportsklub.

Siden første høringsrunde omkring Motorsportscenteret i Kærby Mose er der sket mange ting, det ændre dog ikke ved den oprindelige ide. Fyens Motor Sport (FMS) har siden lukningen af Højbjergbanen manglet et helt essentielt punkt i at kunne drive foreningen på det ønskede niveau som bla omfatter det at give børn, unge og voksne mulighed for at dyrke motorsport under ordnede forhold, nemlig trænings og løbs faciliteter. Motorsport er pladskrævende og har en del miljøhensyn at tage. Sporten er underlagt en så gammel vejledning at den faktisk ikke er retvisende, lydafgivelsen fra de enkelte motorcykler er i dag langt lavere end de tal der arbejdes med i bekendtgørelsen, dette til trods, viser VVM redegørelsen, at et anlæg kun i ringe grad vil belaste området mht. øget støj, hvis det overhovedet kan høres. Hertil skal lægges at der i vejledningen ikke tages højde for at sporten hele tiden er i udvikling og at kildestøjen for nuværende og fremadretter nedsættes i takt med de krav der stilles til fabrikanterne. Mht. andre miljøhensyn er sporten tit blevet skudt i skoene at vi belaster naturen, dette er i flere omgange bevist ikke er korrekt, der findes flere anderkendte rapporter som viser at motorsportsanlæg gavner biodiversiteten, et område der er kommet ekstra fokus på de senere år.

FMS blev i 2014 tildelt en specialpris af Danmarks Motor Union (DMU) for sit arbejde med sporten, ikke mindst på miljøsiden. Selvom klubben ikke har været banedrivende i mange år, har FMS medvirket til at sikre sportens muligheder for aktiviteter, ikke mindst pga. af at de målemetoder der i dag bruges i hele verden ved sportens egenkontrol af lydtryk. FMS har således været med til at sikre DMU en plads som Grønt Forbund hos Danmarks Idrætsforbund.

Tilbage står så det faktum at klubben har ”overlevet” og det i høj grad på andres velvillighed til at give os adgang til deres anlæg, hvilket har bevirket at det i flere omgange har krævet at nogen af de fremmødte har måtte kører hjem uden at få trænet fordi de eksisterende baner også har ”kvoter” for hvor mange de må lukke ind. Medlemmerne i FMS har derfor ikke på samme måde som i andre klubber mulighed for at modtage specialtræning osv. Når vi er ude, gælder det først og fremmest om at få kørt en masse omgange, for selvom motorsport for manges vedkommende dyrkes for sjov, er der også en stor skare som dyrker sporten på topplan. FMS har en stor dygtig trup af uddannede frivillige som andre klubber ofte trækker på når de har træning og løb, der stilles store krav fra unionen til uddannede officials. FMS har også folk på ledende poster i bestyrelser og udvalg hos DMU. Der kan således ikke stilles spørgsmålstegn ved om FMS er i stand til, fra dag 1 at drive et nyt anlæg og ej heller ved behovet for et sådant. En del institutioner og privat personer fra Odenses nabokommuner spørger ofte om de kommer til at kunne benytte banen i Kærby Mose, hvilket blot bekræfter interessen for at dyrke motorsport.

FMS har spillet med åbne kort og har afleveret/fremskaffet de oplysninger der er blevet bedt om og vi kan med ro i sjælen se tilbage på et sagsforløb hvor vi har forholdt os til fakta.

FMS er en broget flok, frelste, lykkeriddere og sikkert også en enkelt bandit, dog har vi et fælles mål, at få lov at dyrke vores sport på vores egen bane, Kærby Mose kan blive et område som kommer til at emme af liv og sammen kan vi skrive historien om de ukuelige optimister der led så mange nederlag, men hvor retfærdigheden vandt til sidst.

På vegne af Fyens Motor Sport Odense/Formand Lars-Bo Rasmussen


3 juni 2016

Kan en løgn blive til sandhed hvis den fortælles mange gange nok, i mine øjne, nej.

Igen flyder udokumenterede påstande ud til borgerne i området omkring Kærby Mose, og igen skydes der på Odense kommune. DET er Fyens Motor Sport (FMS) der skal bygge og drive anlægget, men borgergruppen imod Motorsportsanlægget ønsker ikke en direkte dialog med FMS. Kommunen vil gøre dit og dat siger de, nej FMS vil bygge et anlæg til erstatning for den lukkede Højbjergbane og det kommunen ganske rigtigt er en del af, er godkendelses processen og så det faktum at kommunen gentagende gange de seneste godt 20 år har været med i projekter som skulle rette op på det faktum at FMS blev inddraget i et spind af uheldige omstændigheder som klubben ikke selv var skyld i da man lukkede Højbjerg.

Skiftende byråd har vedkendt sig sit medansvar og har aldrig lagt skjul på at de både moralsk og teknisk bør være klubben behjælpelig som de er over for alle andre idrætsklubber som er hjemhørende i Odense.

Borgergruppen mod Motorsport skriver bla.

”Vi er imod et initiativ som åbner op for motorlarm og støjforurening når du har fri” øh, har i glemt i er nabo til en motorvej? , og det fortsætter i samme rille. ”Kommunen tilbyder en bustur til et lignede anlæg i Kolding, en nedgravet bane i Jylland”, øh nedgravet? Så sent som sidste weekend var jeg i Kolding og når jeg står på banen kigger jeg NED på motorvejen, så det må da vist være motorvejen der er gravet ned og for øvrigt er der ingen støjvolde på banen, som ligger placeret som Kærbybanen, nær motorvejen og et kæmpe område som ligner Tietgenbyen. ” kommunen afviser af kigge på alternative placeringer”, ja det er så det vi har brugt de sidste 20 år på sammen med kommunen, ” kommunen vil anvende forurenet jord omkring anlægget” nej, FMS vil ifølge reglerne bruge det jord som er godkendt til sådanne ting.

Klagen kan punkt for punkt pilles fra hinanden, og mht. forurening er der faktisk udarbejdet flere rapporter som viser at et motorsportsanlæg gavner naturen, flere eksperter på området siger at naturen har godt af at blive brugt fordi det øger biodiversiteten væsentligt, i forhold til tidligere antagelser.

Det er ok for mig at man er skeptisk, jeg kan selv være skeptisk over for ting jeg ikke kender til, Kærby Mose projektet er beskrevet i detaljer, og hvis man ikke kan regne med dem der ikke laver andet kan finde ud af det de gør, går verden i stå.

Med venlig hilsen Lars-Bo


 

 28 september 2015

http://www.mitfyn.dk/article/598826


 

 

17 september 2015

Så er det tid til en lille opdatering. Alt i alt kører projektet som det skal. Det seneste vi har været fysisk igang med, er en visualisering af, hvordan området kommer til at se ud, med de støjvolde der skal anlægges. Dertil skal der siges stort TAK, til alle jer der var ude i "mosen" og hjælpe med dette.Og så er der så sent som idag, kommet en tidlig julegave fra kommunens side. Ved dagens budgetforlig for 2016, har kommunen afsat 2,5 million til Kærby mose projektet. Det må siges at være endnu en stor håndsrækning i den rigtige retning. Vil til slut sige tak, tak til alle jer der fortsat støtter op om projektet. Mvh. Lasse Rasmussen, Fyensmotorsport.

Via dette link kan i se hele budgetforliget for 2016. Det er lidt nede på siden. Og det der vedrører vores projekt, står på side 5. http://www.fyens.dk/odense/To-timers-forhandling-Historisk-hurtigt-budgetforlig-i-Odense/artikel/2788299


 

 

 

23 dec. 2014

Det kan godt virke som om der ikke sker så meget i ”projekt ny bane” men det er fordi vi er inden i en fase hvor kommune, embedsmænd og eksperter er ved at bearbejde de høringssvar der blev indsendt. VVM er et projekt der tager lang tid og næste gang der for alvor er nyt i sagen vil FMS komme med en opdatering.

I denne artikel vil vi forsøge at samle og præsentere nogle af de oplysninger der løbende bliver fremlagt og anvendt i forbindelse med projektet med det nye baneanlæg.

Artiklen vil løbende blive opdateret efterhånden som der kommer nye informationer til.


Odense kommune har igangsat VVM processen der kan føre frem til en endelig miljøgodkendelse af et baneanlæg. Beslutningen er taget på byrådsmødet 24/9-2014 og er det første store skridt på vejen til en ny bane.


Der har i de sidste par år blevet arbejdet på hvordan et motorsportsanlæg kan anlægges på det område som Odense Kommune har ved Kærby mose. Da hvert forslag kræver en grundig gennemgang af alle facetter omkring støj og andre miljøpåvirkninger, er vi nu ved forslag nummer 5 eller 6 og som forslaget ser ud nu, vil der ikke kunne være nogle påvirkninger der ikke kan leve op til den nuværende lovgivning.

Forslaget til baneanlægget ser foreløbigt sådan ud:

crossbanen

Denne tegning viser hvordan støjvoldene der skal anlægges omkring banen skal etableres. Det næste billede hvordan det samlede anlæg ser ud med asfaltbanen også.

baneanlg

Som en del af specielt støjberegningerne er man nød til at se på hvem der vil blive udsat for mere støj end normalt. Det næste billede viser lidt om afstandene til de nærmeste naboer. Der er på tegningen indlagt en streg der starter midt på banen og som er 1 km lang. 

kort 1km

Når man laver støjberegninger er der mange ting der skal tages højde. Landskabets udformning, træer der kan dæmpe støj, baggrundsstøj, fremtrædende vindretninger etc. 

på anlægget ved Kærby mose er en af kilderne til baggrundsstøj ( som kan være med til at "skjule" anden støj ) den Fynske motorvej, som kører lige forbi.

I dette billede er der illustreret hvor meget motorvejen larmer. der er indlagt forskellige farver som viser hvor meget trafikken larmer i området langs med vejen.

 

trafik-2

For at illustrere hvad de forskellige Db intervaller svarer til har vi lige lagt denne ind også:

stjskala1